EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2018 ROKU
maj 2018r. Lublin Otwarcie wystawy
„Karol Ziemski bohater z naszych ziem”
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W sobotę 23.06.2018 r., w Domu Nasutów, otwarto wystawę pt. „Karol Ziemski bohater z naszych ziem”. Otwarcia dokonał Sergiusz Kieruzel, były Prezes Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

Wystawa jest poświęcona wybitnemu synowi ziemi lubelskiej, urodzonemu pod koniec XIX wieku w dworku rządcy w Nasutowie, gen. Karolowi Ziemskiemu. Był on strategiem, wykładowcą w Wyższej Szkoły Wojennej, wychowawcą kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej oraz autorem wielu opracowań naukowych i podręczników wojskowości. Na jej otwarcie przybyli m.in. przedstawiciele społeczności lokalnej oraz mieszkańcy Lublina.

Wystawę można oglądać w Domu Nasutów do 15.07.2018 r., w godzinach 9:00 – 16:00. Powstanie wystawy dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

Specjalne podziękowania kierujemy do osób, które przyczyniły się do realizacji tego wydarzenia, mianowicie: Joanny Ziemskiej, Grażyny Gliwki, Andrzeja Nowickiego, Grzegorza Sztala, Roberta Polaka, Muzeum „Znaki Czasu”, PRSH 3 Brygady Legionów, Domu Nasutów.

Autorami zdjęć, które wykorzystano w czasie wystawy są: Piotr Apolinarski, Aleksander Wolak, Maria Nowicka. Ponadto zdjęcia pozyskano z: Archiwum Rodziny Ziemskich, Zbiorów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, Archiwum Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, Fototeki Fundacji Niepodległości, a także Zbiorów Parafii NMP Królowej Polski w Nasutowie.

Autorem scenariusza jest Sergiusz Kieruzel, a za przygotowanie projektu graficznego odpowiadała Anna Barbara Brzozowiec.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.