EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2018 ROKU
maj 2018r. Lublin Otwarcie wystawy
„Karol Ziemski bohater z naszych ziem”
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W sobotę 23.06.2018 r., w Domu Nasutów, otwarto wystawę pt. „Karol Ziemski bohater z naszych ziem”. Otwarcia dokonał Sergiusz Kieruzel, były Prezes Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

Wystawa jest poświęcona wybitnemu synowi ziemi lubelskiej, urodzonemu pod koniec XIX wieku w dworku rządcy w Nasutowie, gen. Karolowi Ziemskiemu. Był on strategiem, wykładowcą w Wyższej Szkoły Wojennej, wychowawcą kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej oraz autorem wielu opracowań naukowych i podręczników wojskowości. Na jej otwarcie przybyli m.in. przedstawiciele społeczności lokalnej oraz mieszkańcy Lublina.

Wystawę można oglądać w Domu Nasutów do 15.07.2018 r., w godzinach 9:00 – 16:00. Powstanie wystawy dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Patronat nad wydarzeniem objęło Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego.

Specjalne podziękowania kierujemy do osób, które przyczyniły się do realizacji tego wydarzenia, mianowicie: Joanny Ziemskiej, Grażyny Gliwki, Andrzeja Nowickiego, Grzegorza Sztala, Roberta Polaka, Muzeum „Znaki Czasu”, PRSH 3 Brygady Legionów, Domu Nasutów.

Autorami zdjęć, które wykorzystano w czasie wystawy są: Piotr Apolinarski, Aleksander Wolak, Maria Nowicka. Ponadto zdjęcia pozyskano z: Archiwum Rodziny Ziemskich, Zbiorów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, Archiwum Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie, Fototeki Fundacji Niepodległości, a także Zbiorów Parafii NMP Królowej Polski w Nasutowie.

Autorem scenariusza jest Sergiusz Kieruzel, a za przygotowanie projektu graficznego odpowiadała Anna Barbara Brzozowiec.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ