EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2018 ROKU


08 luty 2018r. Lublin Przemysł 4.0
i jego wpływ na rynek pracy
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Już w czwartek rozpoczynamy Seminarium pt. "Przemysł 4.0 i jego wpływ na rynek pracy"

Celem seminarium będzie m.in. znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaki wpływ na społeczeństwo ma Przemysł 4.0?
Jak Przemysł 4.0 wpłynie na warunki pracy?
Jaka jest rola pracownika w skomputeryzowanym środowisku pracy?
Jak przygotować się do podjęcia zawodów przyszłości?
W jaki sposób Przemysł 4.0 wpłynie na prawa pracownicze?


Seminarium jest organizowane dzięki współpracy
z Europejskim Centrum ds. Pracowniczych (EZA).

W seminarium udział weźmie prawie 50 osób
z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Hiszpanii oraz Portugalii.