EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2018 ROKU


08 luty 2018r. Lublin Przemysł 4.0
i jego wpływ na rynek pracy
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Już w czwartek rozpoczynamy Seminarium pt. "Przemysł 4.0 i jego wpływ na rynek pracy"

Celem seminarium będzie m.in. znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

Jaki wpływ na społeczeństwo ma Przemysł 4.0?
Jak Przemysł 4.0 wpłynie na warunki pracy?
Jaka jest rola pracownika w skomputeryzowanym środowisku pracy?
Jak przygotować się do podjęcia zawodów przyszłości?
W jaki sposób Przemysł 4.0 wpłynie na prawa pracownicze?


Seminarium jest organizowane dzięki współpracy
z Europejskim Centrum ds. Pracowniczych (EZA).

W seminarium udział weźmie prawie 50 osób
z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Hiszpanii oraz Portugalii.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ