EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2017 ROKU


12.05.2017r., Lublin DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: Koordynator Projektu

Główne obowiązki:

 • realizacja projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO woj. lubelskiego zgodnie z harmonogramem projektu oraz obowiązującymi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi
 • prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych związanych z rekrutacją i realizacją projektu
 • prowadzenie rekrutacji uczestników projektu
 • kontakty z Instytucją Pośredniczącą oraz Partnerami
 • opracowywanie dokumentacji projektowej
 • obsługa logistyczno – organizacyjna szkoleń i organizacja zadań planowanych do realizacji w projekcie
 • przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej za pomocą SL 2014
 • wnioskowanie o zmiany w projekcie

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS na analogicznym stanowisku
 • Znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków EFS
 • Znajomość obowiązujących wytycznych horyzontalnych i programowych na lata 2014-2020
 • Znajomość systemów LSI, SL2014
 • Czynne prawo jazdy kat. B. (warunek konieczny)
 • Odporność na stres
 • Kreatywność i elastyczność
 • Dobra organizacja pracy i samodzielność

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w młodym zespole
 • Swobodę w realizacji własnych pomysłów

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres eds@eds-fundacja.pl (w tytule wiadomości proszę podać nazwę stanowiska).

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).