EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2017 ROKU


09.05.2017r., Lublin Be The Change! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Chcemy podzielić się z wami efektami naszego projektu wymiany międzynarodowej pt. BeTheChange! realizowanego ze środków programu Erasmus+

Projekt odbywał się w dniach 22-29 kwietnia 2017 w Nasutowie koło Lublina. Wzięło w nim udział 28 młodych osób, które na co dzień aktywnie działają w różnych organizacjach, bądź rozpoczynają swoją przygodę z NGO. Uczestnicy pochodzili z 5 krajów: Polski, Francji, Rumunii, Włoch i Litwy.

powiekszenie powiekszenie

Celem naszego projektu było rozwinięcie w uczestnikachumiejętności jakie poszukiwane są obecnie na rynku pracy i które przydają się w działaniach na rzecz społeczeństwa. Podczas projektu uczestnicy brali udział w warsztatach rozwijających ich kreatywność, komunikację, umiejętności pracy w grupie, sztukę wystąpień publicznych, obsługę kamer, montowanie filmów oraz przygotowywanie debat i konferencji.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Uczestnicy wykorzystają zdobyte umiejętności do wspierania i rozwijania potencjału młodych ludzi z którymi na co dzień pracują oraz do promowania aktywnego obywatelstwa i uczynienia ich niejako ambasadorami młodych, aktywnych Europejczyków.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Podczas projektu uczestnicy przygotowali filmy, w których starali się odpowiedzieć na pytanie kim według nich jest lider. Zawarli w nich również opinie mieszkańców Lublina. Chcieli tym samym propagować zaangażowanie społeczne, co było jednym z nadrzędnych celów naszego projektu.

Zapraszamy do zapoznania się ze stworzonymi filmami.


Kolejnym ważnym punktem naszej wymiany był udział w debacie Oksfordzkiej dotyczącej Brexitu. Debata była zorganizowana we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin oraz Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wzięli w niej udział uczestnicy naszego projektu oraz studenci Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

Wydarzenie miało na celu poszerzenie wiedzy i horyzontów myślowych uczestników, poznanie opinii młodych ludzi pochodzących z różnych państw oraz wypróbowanie w praktyce umiejętności, które rozwijane były w trakcie warsztatów.

Współpraca z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie miała na celu zainteresowanie młodych tematyką dotyczącą Unii Europejskiej i jej przyszłości.


Hasłem przewodnim naszego projektu był cytat Gandhi'ego:
"Be the change you want to see in the world."


Wierzymy, że to przedsięwzięcie umocniło i dodało pewności siebie uczestniczącym w nim młodym ludziom oraz, że projekt zapewnił uczestnikom narzędzia niezbędne by stać się „zmianą” w rozumieniu Gandh’iego. Uważamy, że nasz projekt sprzyjał rozwojowi współpracy międzynarodowej oraz przełamywaniu wzajemnych barier,a także zdobyciu wiedzy, którą mogą wykorzystać do aktywizacji i inspirowania swoich kolegów w obszarach takich jak: udział w życiu demokratycznym Europy i rynku pracy, aktywne obywatelstwo, dialog międzykulturowy."

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ