EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2017 ROKU


09.05.2017r., Lublin Be The Change! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Chcemy podzielić się z wami efektami naszego projektu wymiany międzynarodowej pt. BeTheChange! realizowanego ze środków programu Erasmus+

Projekt odbywał się w dniach 22-29 kwietnia 2017 w Nasutowie koło Lublina. Wzięło w nim udział 28 młodych osób, które na co dzień aktywnie działają w różnych organizacjach, bądź rozpoczynają swoją przygodę z NGO. Uczestnicy pochodzili z 5 krajów: Polski, Francji, Rumunii, Włoch i Litwy.

powiekszenie powiekszenie

Celem naszego projektu było rozwinięcie w uczestnikachumiejętności jakie poszukiwane są obecnie na rynku pracy i które przydają się w działaniach na rzecz społeczeństwa. Podczas projektu uczestnicy brali udział w warsztatach rozwijających ich kreatywność, komunikację, umiejętności pracy w grupie, sztukę wystąpień publicznych, obsługę kamer, montowanie filmów oraz przygotowywanie debat i konferencji.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Uczestnicy wykorzystają zdobyte umiejętności do wspierania i rozwijania potencjału młodych ludzi z którymi na co dzień pracują oraz do promowania aktywnego obywatelstwa i uczynienia ich niejako ambasadorami młodych, aktywnych Europejczyków.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Podczas projektu uczestnicy przygotowali filmy, w których starali się odpowiedzieć na pytanie kim według nich jest lider. Zawarli w nich również opinie mieszkańców Lublina. Chcieli tym samym propagować zaangażowanie społeczne, co było jednym z nadrzędnych celów naszego projektu.

Zapraszamy do zapoznania się ze stworzonymi filmami.


Kolejnym ważnym punktem naszej wymiany był udział w debacie Oksfordzkiej dotyczącej Brexitu. Debata była zorganizowana we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin oraz Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wzięli w niej udział uczestnicy naszego projektu oraz studenci Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

Wydarzenie miało na celu poszerzenie wiedzy i horyzontów myślowych uczestników, poznanie opinii młodych ludzi pochodzących z różnych państw oraz wypróbowanie w praktyce umiejętności, które rozwijane były w trakcie warsztatów.

Współpraca z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie miała na celu zainteresowanie młodych tematyką dotyczącą Unii Europejskiej i jej przyszłości.


Hasłem przewodnim naszego projektu był cytat Gandhi'ego:
"Be the change you want to see in the world."


Wierzymy, że to przedsięwzięcie umocniło i dodało pewności siebie uczestniczącym w nim młodym ludziom oraz, że projekt zapewnił uczestnikom narzędzia niezbędne by stać się „zmianą” w rozumieniu Gandh’iego. Uważamy, że nasz projekt sprzyjał rozwojowi współpracy międzynarodowej oraz przełamywaniu wzajemnych barier,a także zdobyciu wiedzy, którą mogą wykorzystać do aktywizacji i inspirowania swoich kolegów w obszarach takich jak: udział w życiu demokratycznym Europy i rynku pracy, aktywne obywatelstwo, dialog międzykulturowy."