EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2017 ROKU


20.04.2017r., Lublin „Łańcuch Solidarności” czyli nasz najnowszy projekt wymiany polsko-litewskiej Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Właśnie ruszyły pierwsze działania związane z projektem „Łańcuch Solidarności” finansowanym przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Głównym celem projektu jest promocja idei solidarności, działań lokalnych, wolontariatu, więzów międzyludzkich oraz przyjaźni polsko-litewskiej przez stworzenie łańcucha inicjatyw społecznych.

W roku 10lecia Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży chcemy wypromować jego idee angażując jak największą liczbę osób do ich realizacji. W tym celu zapraszamy do współpracy pracowników młodzieżowych z Polski i Litwy, którzy działają na szlaku Lublin-Wilno. Czerpiąc z idei łańcucha Bałtyckiego z 1989, stworzymy łańcuch solidarności o pozytywnym społecznym wydźwięku.

Zrekrutowani przedstawiciele powiatów i regionów znajdujących się na terenie łańcucha zostaną przeszkoleni w zakresie przywództwa, promocji i organizacji akcji społecznych. Szkolenie liderskie odbędzie się w dniach 26-31 maja 2017 w Nasutowie koło Lublina. Podczas niego liderzy nie tylko będą mogli zdobyć wiedzę zakresu aktywnego liderstwa, ale także nawiązać znajomości i partnerstwa z przedstawicielami organizacji Litewskich.

Za przykłady dobrych praktyk będą ukazane projekty realizowane w ciągu ostatnich 10 lat przez Fundusz. W swoich regionach przeszkoleni liderzy przeprowadzą lekcje edukacyjne o Funduszu i jego ideach. Zadaniem młodzieży, przy wsparciu swoich liderów, będzie zorganizowanie i przeprowadzenie w swoim regionie akcji społecznej, promującej solidarność polsko-litewską. Młodzież udokumentuje swoje inicjatywy i relację z nich umieści na stronie projektu.

Realizatorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni i zaproszeni na XII Ekonomicznym Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt na numer telefonu 81 536 10 94
lub adres email: o.stankowska@eds-fundacja.pl.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Projekt finansowany przez
ZOBACZ JAK PRACOWALIŚMY