EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


29.09.2016r., Lublin Podziel się doświadczeniem i stwórz podręcznik do wymian polsko – ukraińskich Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Serdecznie zapraszamy pracowników młodzieżowych, edukatorów i osoby działające na rzecz współpracy polsko – ukraińskiej do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniach 23 – 30 października br. w Nasutowie. Będzie ono doskonałą okazją do stworzenia i przećwiczenia unikalnego, dwujęzycznego zbioru metod, gier i scenariuszy niezbędnych dla każdego, kto chce realizować polsko – ukraińskie projekty młodzieżowe i kulturalne.

Seminarium zatytułowane „Udana wymiana młodzieży dziś – gwarancją dobrego sąsiedztwa jutro” adresowane jest do pracowników młodzieżowych, edukatorów, trenerów, liderów młodzieżowych i wolontariuszy w wieku 18 – 35 lat z Polski i Ukrainy.


Dlaczego potrzebujemy właśnie Ciebie?

Chcemy stworzyć unikalny, dwujęzyczny podręcznik, który będzie służył każdemu kto prowadzi polsko – ukraińską wymianę młodzieży. Znajdzie się w nim zestaw scenariuszy do gier i zabaw integracyjnych, do motywacji i angażowania uczestników projektu, a także do ewaluacji. Ponadto metody i wskazówki dotyczące efektywnego upowszechniania rezultatów wymiany. I oczywiście śpiewnik piosenek polskich i ukraińskich wraz z chwytami gitarowymi.

Twoje pomysły, opinie, metody pracy, uwagi i spostrzeżenia będą bardzo cenne. Dołączysz do grona współautorów tego podręcznika. Twoje nazwisko wydrukujemy na wewnętrznej okładce. Podręcznik będzie przesłany do organizacji i instytucji wspierających programy polsko – ukraińskie.


Jak stworzymy ten podręcznik?

W czasie polsko – ukraińskiego seminarium w Nasutowie (23-30 października br.) podczas sesji warsztatowych, szkoleniowych i ewaluacyjnych. Zajęcia będą prowadzili najlepsi trenerzy w dziedzinach:

  • motywacja
  • integracja
  • upowszechnianie rezultatów
  • ewaluacja.

W ramach seminarium zrobimy także „burzę mózgów” i ustalimy jak ma wyglądać podręcznik. Wykonamy także zdjęcia ilustrujące każdy rozdział oraz 4 filmy szkoleniowe. Film z seminarium będzie promował program Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Dzięki udziałowi w seminarium uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z efektywną i interesującą realizacją, a także promocją polsko – ukraińskich wymian młodzieży. Dodatkowo możliwość przebywania w jednym ośrodku szkoleniowym z sąsiadami z Ukrainy stworzy doskonałe podłoże do wymiany informacji i doświadczeń związanych z realizacją projektów wymian.


Zapraszamy!

Gdzie?


Dom Nasutów ,
Nasutów 98A
21-025 Niemce (15 km od Lublina)

Kiedy?


23.10.2016 – 30.10.2016

Dlaczego?


By stworzyć dzieło, które pomoże licznym zastępom młodzieży w przygotowywaniu wymian polsko-ukraińskich.

Jak?


Wypełnij formularz zgłoszeniowy TUTAJ.

Projekt "Udana wymiana młodzieży dziś – gwarancją dobrego sąsiedztwa jutro" jest realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw z Lublina i Centrum Inicjatyw Europejskich z miasta Sumy.

Projekt jest finansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.