EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


20.09.2016r., Lublin "Młodzi na rynku pracy" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy na konferencję „Młodzi na rynku pracy” organizowaną przez naszą Fundację w dniu 27.09.2016r. o godz. 9:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Konferencja będzie podsumowaniem projektu realizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw wraz z organizacjami partnerskimi ze Słowacji, Malty oraz Włoch w ramach programu Erasmus+.

Przez ostatnie 2 lata nasze działania skupiały się wokół poszukiwania skutecznych metod i narzędzi wspierających wchodzenie na rynek pracy młodzieży kończącej szkoły zawodowe oraz uczelnie.

W trakcie realizacji projektu przeprowadziliśmy badania wśród młodzieży oraz pracodawców, pytając o to jakie kompetencje są najbardziej potrzebne młodym ludziom rozpoczynającym swoją ścieżkę zawodową. Jako rezultat naszych badań powstała lista kompetencji, które są najbardziej pożądanie na rynku pracy i które młodzi ludzie powinni rozwijać. W odpowiedzi na te badania, w partnerstwie opracowaliśmy zestaw scenariuszy, które mogą stanowić cenne wsparcie dla osób pracujących z młodzieżą w procesie przygotowywania tej młodzieży do pracy.

Celem naszych działań w ramach projektu było także promowanie aktywności obywatelskiej, studenckiej i zawodowej jako naturalnego środowiska nabywania kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy. Wspólnie opracowaliśmy broszurę zachęcającą młodzież do zdobywania doświadczeń poza szkołą i ukazującą korzści płynące z takiej aktywności.

Chcemy, aby nasza konferencja stała się okazją do podzielenia się z szerszym gronem rezultatami naszych pracy, ale także do przeprowadzenia dyskusji na tematy związane z problemami młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, potrzebami pracodawców zatrudniających absolwentów, oraz sposobami aktywizacji młodzieży i zachęcenia jej do samodzielnego poszukiwania możliwości kształtowania umiejętności i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Dlatego też do udziału w konferencji chcemy zaprosić wszystkie osoby zainteresowane tematem wspomagania młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy, ale także przedsiębiorców oraz młodzież, którzy chcieliby podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi tematyki konferencji.


Witryna projektu: http://www.youth-competences.euPatroni konferencji:

TVP3 Lublin
Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.