EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


15.06.2016 r., Lublin E-Wolontariat jako narzędzie budowania wspólnej przyszłości Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na międzynarodowe szkolenie E-Wolontariat jako narzędzie budowania wspólnej przyszłości. Szkolenie realizowane jest w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i skierowane jest do wszystkich osób pracujących z młodymi ludźmi (nauczycieli, trenerów, pracowników NGO) z Polski i Litwy. Szkolenie prowadzone w języku angielskim.


Miejsce szkolenia: Nasutów k. Lublina
Termin szkolenia: 29.06.2016 – 05.07.2016r


W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję wzbogacenia swojej wiedzy o teoretyczne i praktyczne informacje dotyczące e-wolontariatu, a także do wymiany doświadczeń z kolegami z innych organizacji w Polsce oraz na Litwie. Planowane są także  panele dyskusyjne oraz cykl warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy opracują metodologię realizacji projektów opartych na e-wolontariacie.

Po zakończeniu realizacji szkolenia, uczestnicy będą mieli okazję do wdrożenia zdobytej wiedzy w praktyce – kolejnym etapem realizacji projektu będzie praktyczna praca w e-wolontariuszami. Po powrocie do swoich organizacji uczestnicy szkolenia będą mieli za zadanie znaleźć e-wolontariuszy oraz koordynować realizowanie przez nich zaplanowanego wcześniej przedsięwzięcia.

W trakcie szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie


TEMATYKA SZKOLENIA

  1. Co to jest e - wolontariat ? Zagadnienia prawne i teoretyczne.
  2. Praca z e -wolontariuszami krok po kroku.
  3. Zasady e–wolontariatu.
  4. Narzędzia ICT użyteczne we współpracy online (zarządzanie projektem , komunikacja na odległość, itp. ).
  5. Polityka bezpieczeństwa we współpracy on-line .
  6. Metodyka pracy z e- wolontariuszami.

 

 

Kontakt:       
Monika Drąg
Specjalistka ds. Projektów Międzynarodowych
e.mail: m.drag@eds-fundacja.pl
Tel. Tel. 81 534 61 91


Dofinansowano w ramach
Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN

HARMONOGRAM SZKOLENIA

E-Volunteering as a tool for building a common future

29.06.2016-05.07.2016


Day 1 – 29.06.2016 (Wednesday)

Till 14:00
Arrival of participants
14:30 – 15:30
Lunch
15:30 – 16:30
Opening session, Registration, Presentation of participants, Organizational issues
16:30 – 18:00
Presentation of the project, discussion about objectives and main activities of the project, description of work done so far
18:00
Dinner/integranion evning

Day 2 – 30.06.2016 (Thursday)

8:00 – 9:00
Breakfast
9: 00 – 10:30
What is e-volunteering?; Legal and theoretical issues (eg e-volunteering and the Polish and Lithuanian law, examples)
10:30 – 11:00
Coffe break
11:00 – 12:30
Organizations’ preparation to work with e-volunteers
12:30 – 13:30
Lunch
14:00  - 15:30
Working with e-volunteers step by step: from the preparation of the organization, by working on-line, to the ending of cooperation.
15:30 – 16:00
Coffe break
16:00 – 17:30
Project of E-voluntary service: idea, implementation, evaluation
18:00
Dinner/ Integration session: Culture evening - Lithuania

Day 3 – 01.07.2016 (Friday)

8:00 – 9:00
Breakfast
9: 00 – 10:30
standards of projects based on cooperation with e-volunteers. How such projects should be mplemented? Are there different between projects implemented with “standard” volunteers?
10:30 – 11:00
Coffe break
11:00 –12:30
ICTs tools useful in online collaboration. Which tools can be helpful during communication and work with e-volunteer? How to find and use such tools?
12:30 – 13:00
Lunch
13:00
Trip to Lublin. City tour. Dinnner in Lublin

Day 4 – 02.07.2016 (Saturday)

8:00 – 9:00
Breakfast
9: 00 – 10:30
Security Policy in on-line cooperation. Most important aspects in the privacy policy during work with usage of online tools. Are there many differences than during work with volunteers resent in the premises of organization
10:30 – 11:00
Coffe break
11:00 – 12:30
Introductory sessions – expectations about the methodology of implementation of e-volunteering project
12:30 – 13:30
Lunch
14:00  - 15:30
Work on developing the methodology of working with e-volunteers
15:30 – 16:00
Coffe break
16:00 – 17:30
Work on developing the methodology of working with e-volunteers
18:00
Dinner/Integration session: Culture evening

Day 5 – 03.07.2016 (Sunday)

8:00 – 9:00
Breakfast
9: 00 – 10:30
Workshop session - the methodology of working with e-volunteers, the e-volunteering service’s project
10:30 – 11:00
Coffe break
11:00 –12:30
Workshop session - the methodology of working with e-volunteers, the  e-volunteering service’s project
12:30 – 13:30
Lunch
14:00  - 15:30
Workshop session - the methodology of working with e-volunteers, the e-volunteering service’s project
15:30 – 16:00
Coffe break
16:00 – 17:30
Summary of work done so far. Discussion about the final shape of methodolody
18:00
Dinner

Day 6 – 04.07.2016 (Monday)

8:00 – 9:00
Breakfast
9: 00 – 10:30
Workshop session - the methodology of working with e-volunteers, the e-volunteering service’s project.
10:30 – 11:00
Coffe break
11:00–12:30
Workshop session - the methodology of working with e-volunteers, the  e- volunteering service’s project.
12:30 – 13:30
Lunch
14:00 - 15:30
Workshop session - the methodology of working with e-volunteers, the  e- volunteering service’s project.
15:30 – 16:00
Coffe break
16:00 – 17:30
Preparation of the final version of Methodology of work with e-volunteers.
18:00
Dinner

Day 7 – 05.07.2016 (Tuesday)

8:00 – 9:00
Breakfast
9: 00 – 10:30
Evaluation of training, planning the further activities
10:30 – 11:00
Coffe break
11:00 – 12:30
Evaluation of training, planning the further activities
12:30 – 13:30
Lunch
14:00 
Departure of participantsPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ