EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


02.06.2016 r., Lublin Międzynarodowe szkolenie "Młodzi na rynku pracy" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na międzynarodowe szkolenie "Młodzi na rynku pracy" - 19.06.2016-28.06.2016

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Młodzi na rynku pracy” finansowanego ze środków programu Erasmus+ (KA2, Partnerstwa Strategiczne). Jest to jedno z zaplanowanych działań projektowych. Szkolenie prowadzone w języku angielskim przy współudziale prowadzących z Malty, Słowacji i Włoch.

Miejsce szkolenia: Nasutów k. Lublina

Termin szkolenia: 19.06.2016-28.06.2016

W trakcie szkolenia: prezentacje, warsztaty, dyskusje, praktyczne przykłady metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy z młodymi ludźmi stosowane w krajach partnerskich.

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie

 

TEMATYKA SZKOLENIA

  1. Innowacyjne i efektywne  drogi transferowania wiedzy i kształtowania właściwych postaw wśród młodzieży.
  2. Rola szkoły i zajęć dodatkowych w procesie kształtowania właściwych umiejętności i kompetencji u młodych.
  3. Jak pracować z młodymi ludźmi w efektywny I atrakcyjny sposób.
  4. Metody pracy w grupie.
  5. Rola efektywnej komunikacji  w różnych sferach życia młodych ludzi.
  6. Kreatywności jako klucz do efektywnego treningu.
  7. Jakie postawy i cechy powinny być kształtowane i trenowane tak, by pomóc młodym ludziom być przedsiębiorczymi?
  8. Zarządzanie projektem – jakie kompetencje się z tym wiążą? W których sferach życia są one potrzebne?
  9. Znaczenie pracy zespołowej w codziennym życiu młodych ludzi.

Liczba miejsc ograniczona!


Decyduje kolejność zgłoszeń.


Kontakt:       
Monika Drąg
Specjalistka ds. Projektów Międzynarodowych
e.mail: m.drag@eds-fundacja.pl
Tel. Tel. 81 534 61 91


Witryna projektu: http://www.youth-competences.euFormularz zgłoszeniowy

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 – 19.06.2016 (Niedziela)

Do 14:00                  
– Przybycie uczestników
14:30 – 15:30 –         
– Obiad
15:30  – 16:30
–  Sesja otwierająca, Rejestracja, Prezentacja uczestników, Omówienie kwestii organizacyjnych
16:30 – 18:00
– Prezentacja projektu, Omówienie celów i programu projektu, opis  dotychczas wykonanej pracy.
18:00 -                     
–  Kolacja/wieczór integracyjny

Dzień 2 – 20.06.2016 (Poniedziałek)

08:00 – 09:00  
– Śniadanie
09: 00 – 10:30
– Nauczyciel  czy  coach? – innowacyjne i efektywne  drogi transferowania  wiedzy i kształtowania właściwych postaw wśród młodzieży.  Prezentacja i dyskusja
10:30 – 11:00
–  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Jak i kiedy możemy kształtować umiejętności i kompetencje miekkie u   młodych ludzi? – rola szkoły i zajęć dodatkowych w procesie kształtowania właściwych umiejętności i kompetencji u młodzieży.  
12:30 – 13:30
–  Obiad
14:00 – 15:30
– Jak pracować z młodymi ludźmi w efektywny i atrakcyjny sposób. Prezentacja metod/ dyskusja.
15:30 – 16:00
–    Przerwa kawowa
16:00 – 17:30
–    Metody pracy w grupie (Warsztaty)
18:00                   
– Kolacja

Dzień  3 – 21.06.2016 (Wtorek)

08:00 – 09:00  
–  Śniadanie
09:00 – 10:30
–   Komunikacja – lekcja z użyciem przygotowanych scenariuszy
10:30 – 11:00  
–  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30  
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30 
–  Obiad
13:30 – 15:00
–  Znaczenie efektywnej komunikacji  w różnych sferach życia młodych ludzi (szkoła praca, prywatne życie)
15:00 – 15:30
– Przerwa kawowa
15:30 – 17:00
– Efektywne i atrakcyjne metody nauczania młodych ludzi zasad codziennej komunikacji- warsztaty
17:00 –17:45
- Jak komunikować się z uczniami/studentami aby nauczyć ich zasad efektywnej komunikacji – warsztaty/dyskusja. 
18:00              
 –  Kolacja

Dzień  4 – 22.06.2016 (Środa)

08:00 – 09:00  
–  Śniadanie
09:00–10:30
– Aktywność pozaszkolna (wolontariat itd.) Czy jest to pomocne w rozpocząciu kariery?
10:30 – 11:00  
–   Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w działalność instytucji  pozarządowych, lokalnych organizacji społecznych, działalność  wolontariacką itd.
12:30 – 13:30  
–   Obiad
13:30
–  Wizyta w Lublinie (Miejsca zostaną wybrane później).

Dzień  5 – 23.06.2016 (Czwartek)

08:00 – 09:00  
– Śniadanie
09:00 – 10:30
– Kreatywność– Lekcja przeprowadzona z użyciem scenariusza.
10:30 – 11:00
 – Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30
– Obiad
13:30 – 15:00
– Co oznacza- kreatywna młoda osoba? Właściwe rozumienie znaczenia kreatywności jako klucz do efektywnego treningu.
15:00 – 15:30
–   Przerwa kawowa
15:30 – 17:00
– Efektywne i atrakcyjne metody pomagania młodym ludziom odkrywać ich kreatywność. (warsztaty)
17:00 – 17:45
– Kreatywny nauczyciel = kreatywny student?– warsztaty/dyskusja 
18:00              
–Kolacja

Dzień 6 – 24.06.2016 (Piątek)

08:00 – 09:00
 – Śniadanie
09:00 – 10:30
–   Przedsiębiorczość – lekcja przeprowadzona z użyciem scenariusza.
10:30 – 11:00  
–  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz   sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30
 – Obiad
13:30 – 15:00
–Co czyni młodą osobę przedsiębiorczą? Jakie postawy i cechy powinny być    kształtowane i trenowane tak, by pomóc młodym ludziom być   przedsiębiorczymi?
15:00 – 15:30
–   Przerwa kawowa
15:30 – 17:00
– Efektywne i atrakcyjne metody pomagania młodym ludziom w kształtowaniu  przedsiębiorczych postaw i kompetencji
17:00 –17:45
–Jak kształtować przedsiębiorcze kompetencje młodych ludzi w tzw    „międzyczasie" ,  nie podczas regularnych zajęć. – warsztaty/dyskusja. 
18:00             
 –  Kolacja

Dzień  7 – 25.06.2016 (Sobota)

08:00 – 09:00  
– Śniadanie
09:00 – 10:30
–    Zarządzanie projektem – lekcja przeprowadzona z użyciem scenariusza.
10:30 – 11:00  
–  Przerwa kawowa
11:00 – 12:30
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz  sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30  
 Obiad
13:30 – 15:00
– Zarządzanie projektem – jakie kompetencje się z tym wiążą? W których sferach życia są one potrzebne?
15:00 – 15:30
– Przerwa kawowa.
15:30 – 17:00
– Efektywne i atrakcyjne metody pracy z młodymi ludźmi, mające na celu   pomóc im nauczyć się wdrażać elementy zarządzania projektami w ich życiu.
17:00 – 17:45
– Czas wolny 
18:00             
 –  Kolacja

Dzień 8 – 26.06.2016 (Niedziela)

8:00 – 9:00  
– Śniadanie
9:00 –  19:00  
 –  Wizyta w Kazimierzu Dolnym    

Dzień  9 – 27.06.2016 (Poniedziałek)

08:00 – 09:00  
– Śniadanie
09:00 – 10:30
– Praca zespolowa– lekcja przeprowadzona z użyciem scenariusza.
10:30 – 11:00
– Przerwa kawowa.
11:00 – 12:30
– Dyskusja na temat zaprezentowanego scenariusza. Ocena treści, metod oraz    sugestie dotyczące ewentualnych zmian.
12:30 – 13:30
–   Obiad
13:30 – 15:00
–  Znaczenie pracy zespołowej w codziennym życiu młodych ludzi.- Jak pomóc   im zrozumieć znaczenie pracy zespołowej
15:00 – 15:30
–  Przerwa kawowa.
15:30 – 17:00
– Praca zespołowa w praktyce- jak uczyć młodych ludzi tej cechy.
17:00 – 17:45
– Gry jako narzędzie pomagające młodym ludziom zachowywać się jak zespół.
18:00              
 –  Kolacja

Dzień 10 – 28.06.2016 (Wtorek)

8:00 – 9:00
–    Śniadanie
9:00 – 10:30
–  Ewaluacja treningu. Podsumowanie zaprezentowanych treści, dyskusja o tym  czego uczestnicy się nauczyli i doświadczyli.
10:30 – 11:00
–Przerwa kawowa
11:00-12:30
– Wymiana doświadczeń i pomysłów na efektywne narzędzia i metody użyte  podczas pracy z młodymi ludźmi.
12:30 – 13:30
 –   Obiad
13:30              
 –  Wyjazd uczestników.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ