EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


18.05.2016 r., Lublin "Inkubator Przedsiębiorczości" - konferencje upowszechniające rezultaty projektu Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Rozpoczynamy właśnie cykl konferencji upowszechniających rezultaty projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ (Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa zawodowego) wspólnie z partnerami z Malty i Estonii. Projekt ma na celu pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób kończących edukację w ramach szkolnictwa zawodowego i stworzenie spójnego, skutecznego modelu wsparcia młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach podejmowanych na rynku pracy.

W toku wspólnej pracy, udało nam się przeprowadzić badania potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Malcie, kończymy także opracowywanie modelu Inkubatora przedsiębiorczości, opartego na wynikach prowadzonych badań.

Wszystkie działa łania podejmowane w trakcie realizacji projektu, a także rezultaty wypracowane w ramach współpracy będziemy upowszechniać i promować podczas cyklu konferencji w Polsce, Estonii i na Malcie, na które zaprosimy przedstawicieli rynku pracy oraz sektora edukacji zawodowej w krajach których reprezentanci brali udział w projekcie.

Pierwsza konferencja odbędzie się 20 maja 2016 w Bugibba na Malcie.
Wstępny program konferencji - dokument PDF

Kolejna konferencja odbędzie się 7 czerwca 2016r. w Paide w Estonii.
Program konferencji - dokument PDF

Konferencja upowszechniająca w Polsce odbędzie się w lipcu 2016r w Lublinie i będzie jednocześnie wydarzeniem podsumowującym i kończącym projekt.

 W listopadzie 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Inkubator przedsiębiorczości", który ma na celu pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób kończących edukację w ramach szkolnictwa zawodowego i stworzenie spójnego, skutecznego modelu wsparcia młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach podejmowanych na rynku pracy.

Chcemy przygotować uczniów szkół zawodowych do podjęcia decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i zaproponować im kompleksowe wsparcie na początkowym etapie prowadzenia działalności poprzez ukierunkowany na ich potrzeby Inkubator Przedsiębiorczości. Silny, kompleksowy i  dobrze działający system wsparcia i szkoleń mogą pomóc  - ułatwiając podjęcie decyzji osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności i jednocześnie dostarczając młodym przedsiębiorcom umiejętności niezbędne na tym rynku pracy oraz w gospodarce konkurencyjnej. Opracowanie modelu Inkubatora Przedsiębiorczości w partnerstwie międzynarodowym zapewni wymianę dobrych doświadczeń i praktyk – dając trenerom, instruktorom, nauczycielom kształcenia zawodowego, trenerom przedsiębiorczości skuteczne narzędzie wsparcia młodych przedsiębiorców w osiągnięciu sukcesu na rynku 
pracy.
Zaangażowanie na etapie tworzenia tego modelu ekspertów z różnych krajów, przedstawicieli szkół zawodowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych zapewni stworzenie kompleksowego, wielowymiarowego modelu funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości oraz szkoleń, co stanowić będzie odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie w tym zakresie. 

 

Partnerami projektu są
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta)
oraz ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).


EDS-FNS

Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości"
finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


erasmus_plus
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ