EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


18.05.2016 r., Lublin "Inkubator Przedsiębiorczości" - konferencje upowszechniające rezultaty projektu Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Rozpoczynamy właśnie cykl konferencji upowszechniających rezultaty projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ (Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa zawodowego) wspólnie z partnerami z Malty i Estonii. Projekt ma na celu pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób kończących edukację w ramach szkolnictwa zawodowego i stworzenie spójnego, skutecznego modelu wsparcia młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach podejmowanych na rynku pracy.

W toku wspólnej pracy, udało nam się przeprowadzić badania potrzeb uczniów ostatnich lat szkół zawodowych dot. tematyki zakładania własnej przedsiębiorczości w Polsce, Estonii i na Malcie, kończymy także opracowywanie modelu Inkubatora przedsiębiorczości, opartego na wynikach prowadzonych badań.

Wszystkie działa łania podejmowane w trakcie realizacji projektu, a także rezultaty wypracowane w ramach współpracy będziemy upowszechniać i promować podczas cyklu konferencji w Polsce, Estonii i na Malcie, na które zaprosimy przedstawicieli rynku pracy oraz sektora edukacji zawodowej w krajach których reprezentanci brali udział w projekcie.

Pierwsza konferencja odbędzie się 20 maja 2016 w Bugibba na Malcie.
Wstępny program konferencji - dokument PDF

Kolejna konferencja odbędzie się 7 czerwca 2016r. w Paide w Estonii.
Program konferencji - dokument PDF

Konferencja upowszechniająca w Polsce odbędzie się w lipcu 2016r w Lublinie i będzie jednocześnie wydarzeniem podsumowującym i kończącym projekt.

 W listopadzie 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Inkubator przedsiębiorczości", który ma na celu pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób kończących edukację w ramach szkolnictwa zawodowego i stworzenie spójnego, skutecznego modelu wsparcia młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach podejmowanych na rynku pracy.

Chcemy przygotować uczniów szkół zawodowych do podjęcia decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i zaproponować im kompleksowe wsparcie na początkowym etapie prowadzenia działalności poprzez ukierunkowany na ich potrzeby Inkubator Przedsiębiorczości. Silny, kompleksowy i  dobrze działający system wsparcia i szkoleń mogą pomóc  - ułatwiając podjęcie decyzji osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności i jednocześnie dostarczając młodym przedsiębiorcom umiejętności niezbędne na tym rynku pracy oraz w gospodarce konkurencyjnej. Opracowanie modelu Inkubatora Przedsiębiorczości w partnerstwie międzynarodowym zapewni wymianę dobrych doświadczeń i praktyk – dając trenerom, instruktorom, nauczycielom kształcenia zawodowego, trenerom przedsiębiorczości skuteczne narzędzie wsparcia młodych przedsiębiorców w osiągnięciu sukcesu na rynku 
pracy.
Zaangażowanie na etapie tworzenia tego modelu ekspertów z różnych krajów, przedstawicieli szkół zawodowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych zapewni stworzenie kompleksowego, wielowymiarowego modelu funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości oraz szkoleń, co stanowić będzie odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie w tym zakresie. 

 

Partnerami projektu są
UHM Związek Zawodowy Pracowników (Floriana, Malta)
oraz ETOK Estońskie Centrum Pracy (Tallin, Estonia).


EDS-FNS

Projekt "Inkubator Przedsiębiorczości"
finansowany jest ze środków Programu Erasmus +


erasmus_plus