EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2016 ROKU


10.02.2016 r., Lublin Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży - Inkubator Przedsiębiorczości Zawodowej Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
zaprasza na bezpłatne szkolenie

Metody i narzędzia kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży –
Inkubator Przedsiębiorczości Zawodowej


Szkolenie prowadzone w języku angielskim przy współudziale prowadzących z Malty i Estonii

Miejsce szkolenia: Nasutów k. Lublina
Termin szkolenia: 23-29.02.2016

W trakcie szkolenia: prezentacje, warsztaty, dyskusje, praktyczne przykłady metod i narzędzi wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi stosowanych na Malcie i w Estonii.

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie


Tematyka szkolenia

  1. Postawy przedsiębiorcze – czyli co?
  2. Potrzeby i oczekiwania młodzieży – czy chcą być przedsiębiorczy?
  3. Gdzie i kiedy kształtować postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży – rola zajęć szkolnych i pozaszkolnych w procesie kształtowania kompetencji i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
  4. Nauczyciel czy trener? – sposoby przekazywania wiedzy i kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.
  5. Badanie kompetencji młodych ludzi – jak skutecznie badać predyspozycje młodzieży oraz jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy z nią.
  6. Doradztwo zawodowe dla młodzieży – metody pracy i narzędzia skutecznego doradcy.
  7. Gramifikacja jako narzędzie wspierania postaw przedsiębiorczych i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości
  8. Jak skutecznie przygotować młodego człowieka do prowadzenia własnej firmy
  9. Mentoring-jak skutecznie nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i zachęcić ich do wspierania młodzieży zakładającej własną działalność.
  10. Jak efektywnie wspierać młodego człowieka chcącego założyć własną firmę?

Liczba miejsc ograniczona!

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Kontakt:

Monika Drąg
Specjalistka ds. Projektów Międzynarodowych
e.mail: m.drag@eds-fundacja.pl
Tel. Tel. 81 534 61 91


Zgłoszenie:

Formularz zgłoszeniowy
HARMONOGRAM SZKOLENIA


Dzień 1 – 23.02.2016 (wtorek)


08:00–09:00 Śniadanie
09:00–10:00 Prezentacja uczestników, sesja integracyjna
10:00–11:00 Prezentacja  projektu, omówienie celów i głównych działań w projekcie
11:00–11:30 Przerwa kawowa
11:30–13:30 Metody i narzędzia wspierania przedsiębiorczości młodzieży na Malcie – prezentacja stosowanych rozwiązań
13:30–14:30 Obiad
14:30–16:00 Metody i narzędzia wspierania przedsiębiorczości młodzieży w Estonii – prezentacja stosowanych rozwiązań
16:00–16:30 przerwa kawowa
16:30–18:00 Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 2 – 24.02.2016 (środa)


08:00–09:00 Śniadanie
09:00–10:00 Postawy przedsiębiorcze, – czyli co?
Wprowadzenie do tematyki kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Dyskusja na temat cech, które są uznawane za składowe postaw  przedsiębiorczych które należy kształtować i wzmacniać w młodych ludziach.
10:00–11:30  Przerwa kawowa
11:30–13:30  Potrzeby i oczekiwania młodych ludzi.
Jakich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości najbardziej brakuje współczesnej  młodzieży? Czy współczesna młodzież chce zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości? Jakiej pomocy oczekują młodzi ludzie chcący rozpocząć  własną działalność? Prezentacja wyników badań. Dyskusja.
13:30–14:30  Obiad
14:30 – 16:00  Gdzie i kiedy kształtować postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży – rola zajęć szkolnych i pozaszkolnych w procesie kształtowania kompetencji i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
16:00–16:30 Przerwa kawowa
16:30–18:00 Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 3 – 25.02.2016 (czwartek)


08:00–09:00 Śniadanie
09:00–11:00 Nauczyciel czy trener?-sposoby przekazywania wiedzy i kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Prezentacja, dyskusja.
11:00–11:30  Przerwa kawowa
11:30–13:30  Badanie kompetencji młodych ludzi – jak skutecznie badać predyspozycje młodzieży
oraz jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy z nią. Prezentacja narzędzi do badania kompetencji  i predyspozycji młodzieży. Znaczenie badania kompetencji i predyspozycji w planowaniu ścieżki kształcenia dla danej osoby – przykłady z Malty i Estonii
13:30–14:30   Obiad
14:30–16:00  Badanie kompetencji młodych ludzi – jak skutecznie badać predyspozycje młodzieży
oraz jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy z nią. Prezentacja narzędzi do badania kompetencji  i predyspozycji młodzieży. Znaczenie badania kompetencji i predyspozycji w planowaniu ścieżki kształcenia dla danej osoby. Warsztaty.
16:00–16:30  Przerwa kawowa
16:30–18:00  Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 4 – 26.02.2016 (piątek)


08:00-09:00 Śniadanie
09:00-11:00  Doradztwo zawodowe dla młodzieży – metody pracy i narzędzia skutecznego doradcy. Przykłady metod wykorzystywanych w Estonii i na Malcie
11:00-11:30  Przerwa kawowa
11:30-13:30  Doradztwo zawodowe dla młodzieży – metody pracy i narzędzia skutecznego doradcy. Dyskusja, warsztaty.
13:30-14:30    Obiad
14:30-16:00  Mentoring – jak skutecznie nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i zachęcić ich do wspierania młodzieży zakładającej własną działalność.
16:00-16:30  Przerwa kawowa
16:30-18:00  Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 5 – 27.02.2016 (sobota)


08:00-09:00 Śniadanie
09:00-11:00 Mentoring – jak skutecznie nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i zachęcić ich do wspierania młodzieży zakładającej własną działalność. Przykłady współpracy z  przedsiębiorcami na Malcie i w Estonii, dyskusja o możliwościach zastosowania podobnych mechanizmów w Polsce
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Gramifikacja jako narzędzie wspierania postaw przedsiębiorczych i praktycznego  wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości – przykłady gier i ich zastosowania
13:30-14:30   Obiad
14:30-16:00 Gramifikacja jako narzędzie wspierania postaw przedsiębiorczych i praktycznego  wykorzystania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości – przykłady gier i ich zastosowania
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 6 – 28.02.2016 (niedziela)


08:00–09:00 Śniadanie
09:00-11:00 Jak skutecznie przygotować młodego człowieka do prowadzenia własnej firmy –  narzędzia i metody pracy z osobami, które chcą założyć własną firmę. Porównanie metod pracy z młodzieżą w Polsce, na Malcie i w Estonii.
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Jak efektywnie wspierać młodego człowieka chcącego założyć własną firmę –  Przykłady wsparcia udzielanego młodym przedsiębiorcom na Malcie i w Estonii
13:30-14:30   Obiad
14:30-16:00 Jak efektywnie wspierać młodego człowieka chcącego założyć własną firmę –  przykłady instytucji, programów, firm, szkoleń, które mogą stanowić realną i efektywną pomoc dla młodego człowieka w pierwszym okresie prowadzenia działalności. Prezentacja, dyskusja, warsztaty.
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Podsumowanie zrealizowanej tematyki, bieżąca ewaluacja, dyskusja

Dzień 7 – 29.02.2016 (poniedziałek)


08:00-09:00 Śniadanie
09:00-10:00 Podsumowanie całośći szkolenia, ewaluacja.
10:00 Wyjazd uczestnikówPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ