EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


02.12.2015 r., Lublin Rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego pt.
"Jak zmieniła się Lubelszczyzna
w ciągu ostatnich 25 lat"
RODM Lublin - Europe Direct Lublin


Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny, pt. „Jak zmieniła się Lubelszczyzna w ciągu ostatnich 25 lat”.

W bieżącym roku obchodzimy  25 rocznicę uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o samorządzie terytorialnym. Reforma samorządowa przeprowadzona w Polsce była jednym z kluczowych elementów udanej transformacji ustrojowej. Konkurs fotograficzny miał na celu upamiętnić wspomniane wydarzenie. Przedmiot fotografii biorących udział w konkursie stanowiły obiekty oraz krajobrazy z terenu województwa lubelskiego, obrazujące zmiany w regionie, które zaszły na przestrzeni ostatnich 25 lat.

W konkursie fotograficznym mógł wziąć udział każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, który ukończył 16 lat i nie jest profesjonalnym fotografem ani nie wykonuje fotografii komercyjnych. Każdy z autorów mógł nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

Po długich i burzliwych ustaleniach jury dokonało następującego wyboru:

I miejsce – Ewa Barczentewicz
II miejsce - Aneta Banaszek
III miejsce - Anna Maksim

powiekszenie
I miejsce – Ewa Barczentewicz

Finałowe prace zostaną zaprezentowane podczas wieczoru filmowego pt. „Polska Wschodnia we współczesnej kinematografii”, który odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. w Brukseli. Wieczór zostanie zorganizowany przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

 

Organizatorami konkursu byli:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
Biuro Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli.