EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


02.12.2015 r., Lublin Rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego pt.
"Jak zmieniła się Lubelszczyzna
w ciągu ostatnich 25 lat"
RODM Lublin - Europe Direct Lublin


Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny, pt. „Jak zmieniła się Lubelszczyzna w ciągu ostatnich 25 lat”.

W bieżącym roku obchodzimy  25 rocznicę uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o samorządzie terytorialnym. Reforma samorządowa przeprowadzona w Polsce była jednym z kluczowych elementów udanej transformacji ustrojowej. Konkurs fotograficzny miał na celu upamiętnić wspomniane wydarzenie. Przedmiot fotografii biorących udział w konkursie stanowiły obiekty oraz krajobrazy z terenu województwa lubelskiego, obrazujące zmiany w regionie, które zaszły na przestrzeni ostatnich 25 lat.

W konkursie fotograficznym mógł wziąć udział każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, który ukończył 16 lat i nie jest profesjonalnym fotografem ani nie wykonuje fotografii komercyjnych. Każdy z autorów mógł nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

Po długich i burzliwych ustaleniach jury dokonało następującego wyboru:

I miejsce – Ewa Barczentewicz
II miejsce - Aneta Banaszek
III miejsce - Anna Maksim

powiekszenie
I miejsce – Ewa Barczentewicz

Finałowe prace zostaną zaprezentowane podczas wieczoru filmowego pt. „Polska Wschodnia we współczesnej kinematografii”, który odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. w Brukseli. Wieczór zostanie zorganizowany przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

 

Organizatorami konkursu byli:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
Biuro Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ