EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


08.02.2016 r., Lublin Zapraszamy na kursy języka polskiego i program integracyjny dla cudzoziemców EDS-FNS

 

Chcesz dobrze nauczyć się języka polskiego? Jesteś studentem z zagranicy, rozmawiasz po polsku, ale chcesz zdobyć poziom A2, B1 lub B2? I do tego certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego. Jeśli tak, to weź udział w naszym projekcie "Polski. To rozumiem!".

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • student / studentka lubelskich uczelni, którzy są na 1 i 2 roku studiów I stopnia lub
    1 roku studiów II stopnia (magisterskich)
  • student / studentka posiadająca prawo pobytu w Polsce (karta pobytu lub wiza)
  • uczestnik projektu nie może posiadać Karty Polaka.

W ramach projektu oferujemy min.:

Kursy języka polskiego
- zajęcia dla studentów, którzy znają język przynajmniej na poziomie A2. Jeden lub dwa semestry zajęć zakończonych egzaminem i  certyfikatem. Kursy będą rozpoczną się w drugiej połowie lutego i będą trwać do czerwca. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu, po 3 godziny.

Program Adaptacji Kulturalnej
- kompleksowy program mający na celu pomoc uczestnikom projektu w zapoznaniu się z miastem, w którym studiują. Uczestnicy projektu wezmą udział w licznych  aktywnościach, m.in. zwiedzaniu najważniejszych atrakcji historycznych i kulturalnych Lublina, udział w grze miejskiej, uczestnictwo w zajęciach związanych z kultywowanie polskich tradycji (np. wspólne lepienie pierogów).

Program Adaptacji Społecznej
- spotkania z doradcą zawodowym, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, poruszanie się po polskim rynku pracy, indywidualne sesje coachingowe, szkolenia z dress code obowiązującego na polskim ryku pracy, seminaria informacyjne w obszarze praw i obowiązków cudzoziemców, „Mini-słownik polskiego rynku pracy dla obcokrajowców” oraz adaptacja przedsiębiorcza (warsztaty dotyczące zakładania działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce).
Projekt będzie realizowany na terenie Lublina od XII 2015r. do IX 2017r.


Udział w projekcie jest bezpłatny!


 

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach  Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”.

DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa / PDF
Załącznik do formularza złoszeniowego / PDF


Formularz zgłoszeniowy:

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać kontaktując się z
 biurem projektu Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
ul. Przechodnia 4, II piętro, 20-003 Lublin,
tel. 081 534 61 91; e-mail: eds@eds-fundacja.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ