EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


16.10.2015 r., Lublin Folk it up - podsumowanie EDS-FNS

„Folk it up” (nr projektu: 2015-1-PL01-KA105-014260) jest międzynarodową wymianą młodzieży dofinansowaną przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

powiekszeniepowiekszenie

Projekt jest  koordynowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw i odbył się w Nasutowie k/Lublina w dniach 5-15 października 2015 r. Spotkanie miało charakter kulturalny, a jego celem było wzajemne poznawanie przez uczestników swoich kultur oraz przełamywanie stereotypów i uprzedzeń.

powiekszeniepowiekszenie

Tematem przewodnim był folklor, a dokładnie taniec ludowy. W  projekcie tym wzięły udział grupy młodzieży z Polski, Bułgarii, Turcji, Hiszpanii, Armenii, Białorusi, Rumunii oraz Litwy. W trakcie wymiany uczestnicy wzajemnie uczyli się swoich tańców narodowych, dzielili kulturą, zwyczajami oraz kuchnią. Podczas spotkania poruszony również został problem zanikania kultury oraz konieczności podtrzymywania tradycji i zwyczajów narodowych.

powiekszenie powiekszenie
powiekszenie

Zwieńczeniem wymiany był występ który odbył się przedostatniego dnia wymiany  tj. w środę 14 października w ACK UMCS „Chatka Żaka”. Był on doskonałą okazją dla mieszkańców Lublina do poznania kultur innych narodów, zwrócenia uwagi na to jak ważne jest pielęgnowanie własnej oraz interesującym sposobem na spędzenie wolnego wieczoru.