EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


06.11.2015 r., Lublin Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów realizujących projekt
„Młodzi na rynku pracy”
EDS-FNS


W dniach 27-28.10.2015r na Malcie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów realizujących projekt „Młodzi na rynku pracy”. W spotkaniu wzięli udział eksperci ze wszystkich instytucji partnerskich uczestniczących w realizacji projektu.

W trakcie spotkania  partnerzy dyskutowali na temat przebiegu oraz rezultatów badań przeprowadzonych w ramach opracowywania pierwszego rezultatu pracy intelektualnej („Diagnozy poziomu umiejętności i kompetencji młodzieży oraz zapotrzebowania pracodawców”), a także na temat działań niezbędnych do zakończenia prac nad drugim rezultatem – scenariuszami do kształtowania miękkich kompetencji wśród młodych ludzi. Partnerzy zaplanowali także działania merytoryczne na najbliższe miesiące, a także przedyskutowali kwestie dotyczące promocji i upowszechniania projektu oraz ewaluacji działań i rezultatów projektu.

powiekszeniepowiekszenie
powiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Spotkanie było także okazją do zacieśnienia dotychczasowej współpracy oraz zaplanowania dalszych wspólnych przedsięwzięć. 

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+ KA2 Partnerstwa Strategiczne w dziedzinie Młodzieży, umowa nr 2014-1-PL01-KA205-003656

 


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ