EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


06.11.2015 r., Lublin Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów realizujących projekt
„Młodzi na rynku pracy”
EDS-FNS


W dniach 27-28.10.2015r na Malcie odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów realizujących projekt „Młodzi na rynku pracy”. W spotkaniu wzięli udział eksperci ze wszystkich instytucji partnerskich uczestniczących w realizacji projektu.

W trakcie spotkania  partnerzy dyskutowali na temat przebiegu oraz rezultatów badań przeprowadzonych w ramach opracowywania pierwszego rezultatu pracy intelektualnej („Diagnozy poziomu umiejętności i kompetencji młodzieży oraz zapotrzebowania pracodawców”), a także na temat działań niezbędnych do zakończenia prac nad drugim rezultatem – scenariuszami do kształtowania miękkich kompetencji wśród młodych ludzi. Partnerzy zaplanowali także działania merytoryczne na najbliższe miesiące, a także przedyskutowali kwestie dotyczące promocji i upowszechniania projektu oraz ewaluacji działań i rezultatów projektu.

powiekszeniepowiekszenie
powiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Spotkanie było także okazją do zacieśnienia dotychczasowej współpracy oraz zaplanowania dalszych wspólnych przedsięwzięć. 

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+ KA2 Partnerstwa Strategiczne w dziedzinie Młodzieży, umowa nr 2014-1-PL01-KA205-003656