EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


27.08.2015 r., Lublin DISCOVER YOUR CREATIVITY EDS-FNS

W dniach 8-15 sierpnia 2015 roku w ośrodku Dom Nasutów odbyła się wymiana młodzieży, w której wzięło udział 23 młodych ludzi pochodzących z Polski, Francji, Rumunii oraz Turcji.

Wymiana została zorganizowana jako część działań w ramach projektu „Discover your creativity”, realizowanego przez Europejski Dom Spotkań + Fundację Nowy Staw, współfinansowanego ze środków programu Erasmus+ (KA1, Mobilność edukacyjna, wymiany młodzieży).

powiekszenie powiekszenie

Głównym celem projektu był wzrost samoświadomości poszczególnych uczestników o ich własnym i niczym nieograniczonym potencjale twórczym, który tylko czeka, aby go obudzić i wykorzystywać w życiu. Dzięki uczestnictwu w zaplanowanych aktywnościach i zadaniach młodzi ludzie mieli szansę na odkrycie lub pogłębienie swojej kreatywności.

powiekszeniepowiekszenie

W tematykę kreatywności uczestnicy zostali wprowadzeni przez trenerów z Fundacji Kreatywności i Innowacyjności w Działaniu w Lublinie, Rafała Sawickiego oraz Sebastiana Mertowskiego, którzy przeprowadzili praktyczne zajęcia dające możliwość poznania metod  trenowania własnej kreatywności.

Młodzież wykazała się kreatywnością już od początku trwania projektu, a każdy kolejny dzień przynosił coraz to nowe efekty twórczego myślenia. Podczas warsztatów "Być jak Pollock" uczestnicy tworzyli własne obrazy i koszulki z zastosowaniem techniki action painting, która polega na chlapaniu farby na płótno.

powiekszeniepowiekszenie

Kolejnym punktem programu było projektowanie i szycie ubrań z przyszłości z użyciem materiałów zakupionych w lubelskich second-handach. Stworzone ubrania wykorzystane zostały do sesji zdjęciowej oraz sfilmowania pokazu mody z udziałem uczestników. Dzień spędzony w Lublinie również wymagał kreatywnego zaangażowania młodych ludzi, którzy w sposób niekonwencjonalny odkrywali miasto podczas przygotowanej dla nich gry miejskiej.

powiekszeniepowiekszenie

Inną atrakcją było tworzenie podkładu muzycznego, choreografii, oraz pisanie tekstu piosenki do krótkiego filmiku o kreatywności. Młodzież miała także szansę na dzielenie się swoimi pasjami i zainteresowaniami z innymi. Jeden z uczestników w profesjonalny sposób przeprowadził nawet warsztat z budowania modeli samolotów.

Zwieńczeniem twórczego tygodnia była kreatywna uczta we wspólnym gronie.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Wspólnie spędzony tydzień był też oczywiście szansą na zawarcie przyjaźni oraz pogłębienie więzi i integrację. Poprzez udział w międzynarodowej społeczności młodzi ludzie mogli rozwinąć kreatywne podejście do życia oraz zdolności interpersonalne. Natomiast uczestnictwo w wieczorkach narodowych pozwoliło nabyć wiedzę o innych krajach. Wszystko to składa się w barwną mozaikę niezwykłych doświadczeń.