EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


28.07.2015 r., Lublin ODKRYJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ EDS-FNS

W dniach 8-15 sierpnia, w ośrodku Dom Nasutów odbędzie się wymiana młodzieżowa organizowania w ramach programu Erasmus+. W projekcie wezmą udział młodzi ludzie z Polski, Francji, Rumunii oraz Turcji, którzy poprzez uczestnictwo w zaplanowanych aktywnościach i zadaniach będą mieli szansę na odkrycie lub pogłębienie swojej kreatywności.

Realizacja projektu ma na celu wzrost samoświadomości poszczególnych uczestników o ich własnym i niczym nieograniczonym potencjale twórczym, który tylko czeka, aby go obudzić i  wykorzystywać w życiu. Dzięki zastosowaniu technik i sposobów na rozwijanie kreatywności projekt stworzy przestrzeń do zmiany myślenia o sobie oraz wzrostu twórczej postawy.

Młodzież będzie miała okazję dowiedzieć się jak kwestia twórczego podejścia do życia wygląda w odległych od siebie państwach oraz jak można tej twórczości, i związanych z nią inspiracji, uczyć się od siebie wzajemnie. Wspólnie spędzany czas będzie także szansą na pogłębienie więzi.

Poprzez udział w międzynarodowej społeczności młodzi ludzie nauczą się, bądź rozwiną zdolności interpersonalne takie jak: komunikacja w języku angielskim, umiejętność współpracy, budowanie dialogu międzykulturowego, rozwój tolerancji czy łamanie mentalnych barier i stereotypów dotyczących obywateli innych państw. Dzięki udziałowi w wieczorach narodowych będą mieli oni okazję nabycia wiedzy o innych krajach.

Program wymiany obejmuje takie atrakcje jak:

- warsztaty "Być jak Pollock" – tworzenie obrazów i koszulek
- projektowanie i szycie ubrań z przyszłości
- tworzenie podkładu muzycznego, pisanie tekstu piosenki oraz tworzenie choreografii
- kreatywna uczta
- warsztaty dotyczące pasji uczestników
- wieczorki narodowe
- wspólna integracja
i inne.