EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


19.06.2015 r., GDAŃSK „25 lat wolności w Europie Środkowo-Wschodniej” RODM Gdańsk

19 czerwca na Zamku w Krokowej odbyła się debata pt. „25 lat wolności w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście mniejszości narodowych” ze specjalnym udziałem:

p.  Adama Hlebowicza -  dziennikarza, historyka, szefa Radia Plus w Gdańsku.
p. Romualda Mieczkowskiego – poety, dziennikarza, animatora kultury, byłego opozycjonisty, redaktora naczelnego kwartalnika „Znad Wilii”.
p.  Bolesława Kurka – dyrektora Centrum Kultury na Zamku w Świdwinie, w latach  1993- 96 dyrektor słynnego polskiego chóru „Echo” we Lwowie.
p.  Janusza Łukaszewskiego -  Kresowianina, w latach 1990- 94 pracownika MSZ, kierownika Agencji Konsularnej we Lwowie, konsula polskiego w Chicago.

Dyskusję moderował p. Piotr Wdowiak – dziennikarz, rusycysta, wydawca i b. konsul oraz I Sekretarz
Ambasady RP w Wilnie. Autor publikacji książkowych oraz publikacji dziennikarsko-analitycznych z dziedziny sowietologii, stosunków międzynarodowych.

Debacie towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Od Jagiellońskiej do Europejskiej”, przedstawiająca wspólne dobra materialne i dziedzictwo intelektualne krajów, które były związane z unią w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

powiekszeniepowiekszenie
powiekszenie