EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


14.07.2015 r., LUBLIN A City FROM my dreams EDS-FNS

W dniach 18-25 lipca, w ośrodku Dom Nasutów odbędzie się wymiana młodzieżowa, finansowana w ramach programu Erasmus+. Wezmą w niej udział młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Turcji i Rumunii. Myśl przewodnią spotkania będzie stanowić tematyka architektury i planowania przestrzennego.

W Lublinie rok 2014 został ogłoszony rokiem Jana Gehla. Jest to duński architekt i urbanista, który propaguje ideę przekształcania miast w miejsca przyjazne ludziom . Główną ideą tego projektu jest poszerzenie świadomości urbanistycznej uczestników poprzez przybliżenie jego wizji „miast dla ludzi”.

W trakcie wymiany, młodzież zapozna się bliżej z założeniami wizji Jana Gehla, ale także będzie mieć możliwość zaprojektowania własnych przestrzeni publicznych w programie do modelowania 3D SketchUp (po krótkim szkoleniu pod okiem trenerów). Jako jedno z działań w ramach projektu planowane jest także  zorganizowanie happeningu na ulicach Lublina.

W ramach zajęć projektowych uczestnicy wymiany stworzą kwietniki oraz ławki, które następnie zostaną postawione na ulicy Żmigród. Planowane jest również przygotowanie kilku kwietników wspólnie z lokalnymi mieszkańcami w trakcie happeningu, a także gry i zabawy integracyjne prowadzone przez uczestników wymiany. Dzięki temu uczestnicy wymiany będą mogli sami przyczynić się do tworzenia miasta przyjaznego ludziom w myśl idei Jana Gehla.


Główne aktywności uczestników wymiany będą skoncentrowane na zapoznawaniu się z wizją Jana Gehla.
Program wymiany obejmuje:

  • Spotkanie z oficerem rowerowym miasta Lublin Panem Michałem Przepiórką
  • Zaprojektowanie własnych przestrzeni publicznych w programie do modelowania 3D SketchUp
  • Stworzenie kwietników i ławek w ramach zajęć z efemerycznych form małej architektury
  • Happening w Lublinie z wykorzystaniem utworzonych kwietników
  • Wizytę w Teatrze NN
  • Zajęcia integracyjne