EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


14.07.2015 r., LUBLIN A City FROM my dreams EDS-FNS

W dniach 18-25 lipca, w ośrodku Dom Nasutów odbędzie się wymiana młodzieżowa, finansowana w ramach programu Erasmus+. Wezmą w niej udział młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Turcji i Rumunii. Myśl przewodnią spotkania będzie stanowić tematyka architektury i planowania przestrzennego.

W Lublinie rok 2014 został ogłoszony rokiem Jana Gehla. Jest to duński architekt i urbanista, który propaguje ideę przekształcania miast w miejsca przyjazne ludziom . Główną ideą tego projektu jest poszerzenie świadomości urbanistycznej uczestników poprzez przybliżenie jego wizji „miast dla ludzi”.

W trakcie wymiany, młodzież zapozna się bliżej z założeniami wizji Jana Gehla, ale także będzie mieć możliwość zaprojektowania własnych przestrzeni publicznych w programie do modelowania 3D SketchUp (po krótkim szkoleniu pod okiem trenerów). Jako jedno z działań w ramach projektu planowane jest także  zorganizowanie happeningu na ulicach Lublina.

W ramach zajęć projektowych uczestnicy wymiany stworzą kwietniki oraz ławki, które następnie zostaną postawione na ulicy Żmigród. Planowane jest również przygotowanie kilku kwietników wspólnie z lokalnymi mieszkańcami w trakcie happeningu, a także gry i zabawy integracyjne prowadzone przez uczestników wymiany. Dzięki temu uczestnicy wymiany będą mogli sami przyczynić się do tworzenia miasta przyjaznego ludziom w myśl idei Jana Gehla.


Główne aktywności uczestników wymiany będą skoncentrowane na zapoznawaniu się z wizją Jana Gehla.
Program wymiany obejmuje:

  • Spotkanie z oficerem rowerowym miasta Lublin Panem Michałem Przepiórką
  • Zaprojektowanie własnych przestrzeni publicznych w programie do modelowania 3D SketchUp
  • Stworzenie kwietników i ławek w ramach zajęć z efemerycznych form małej architektury
  • Happening w Lublinie z wykorzystaniem utworzonych kwietników
  • Wizytę w Teatrze NN
  • Zajęcia integracyjne


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ