EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


30.06.2015 r., LUBLIN Podpisanie Lubelskiej Deklaracji Solidarności z Ukrainą EDS-FNS

W Muzeum Lubelskim odbyło się uroczyste podpisanie Lubelskiej Deklaracji Solidarności z Ukrainą oraz inauguracja programu "Razem z Ukrainą", do którego dołączyła także nasza Fundacja.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw odpowiada za zadanie organizacji obozów wypoczynkowych dla dzieci – uchodźców z obwodu dniepropietrowskiego. Odbędą się 2 turnusy wypoczynkowe w Nasutowie w okresie sierpień – wrzesień 2015, w których weźmie udział 50 dzieci z Ukrainy. Ponadto w siedzibie naszej Fundacji jest zorganizowany punkt zbiórki darów, które będą przekazane pod koniec lipca uchodźcom w obwodzie dniepropietrowskim. Zbieramy środki higieny, chemię (proszki do prania, środki czystości) oraz leki, bandaże, opatrunki.

Zatroskani wspólnym losem naszych narodów, poruszeni dramatyczną sytuacją osób dotkniętych konfliktem wojennym i wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. Przekonani, że w obliczu dramatu wojennego należy okazywać solidarność i udzielać pomocy, w duchu najlepszych tradycji dobrosąsiedztwa polsko – ukraińskiego. Świadomi znaczenia wsparcia humanitarnego i przekonani, że pomaganie buduje wzajemne zaufanie i dobre relacje pomiędzy społeczeństwami naszych państw, a stabilny i rozwijający się sąsiad jest szansą na wielopłaszczyznową współpracę oraz płynące z niej korzyści dla obydwu stron powołujemy program Razem z Ukrainą, który ma na celu:

  • udzielanie wsparcia rzeczowego i moralnego oraz opieki psychologicznej i medycznej dla osób poszkodowanych;
  • lobbowanie na rzecz utworzenia korytarza pomocy humanitarnej z  Polski i innych państw Unii Europejskiej;
  • budowanie szerokiej koalicji lubelskich środowisk biznesowych, pozarządowych,  kościelnych, akademickich,  administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji publicznych w celu zwielokrotnienia efektów udzielanej pomocy humanitarnej i rozwojowej.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie