EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


30.06.2015 r., LUBLIN Podpisanie Lubelskiej Deklaracji Solidarności z Ukrainą EDS-FNS

W Muzeum Lubelskim odbyło się uroczyste podpisanie Lubelskiej Deklaracji Solidarności z Ukrainą oraz inauguracja programu "Razem z Ukrainą", do którego dołączyła także nasza Fundacja.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw odpowiada za zadanie organizacji obozów wypoczynkowych dla dzieci – uchodźców z obwodu dniepropietrowskiego. Odbędą się 2 turnusy wypoczynkowe w Nasutowie w okresie sierpień – wrzesień 2015, w których weźmie udział 50 dzieci z Ukrainy. Ponadto w siedzibie naszej Fundacji jest zorganizowany punkt zbiórki darów, które będą przekazane pod koniec lipca uchodźcom w obwodzie dniepropietrowskim. Zbieramy środki higieny, chemię (proszki do prania, środki czystości) oraz leki, bandaże, opatrunki.

Zatroskani wspólnym losem naszych narodów, poruszeni dramatyczną sytuacją osób dotkniętych konfliktem wojennym i wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie. Przekonani, że w obliczu dramatu wojennego należy okazywać solidarność i udzielać pomocy, w duchu najlepszych tradycji dobrosąsiedztwa polsko – ukraińskiego. Świadomi znaczenia wsparcia humanitarnego i przekonani, że pomaganie buduje wzajemne zaufanie i dobre relacje pomiędzy społeczeństwami naszych państw, a stabilny i rozwijający się sąsiad jest szansą na wielopłaszczyznową współpracę oraz płynące z niej korzyści dla obydwu stron powołujemy program Razem z Ukrainą, który ma na celu:

  • udzielanie wsparcia rzeczowego i moralnego oraz opieki psychologicznej i medycznej dla osób poszkodowanych;
  • lobbowanie na rzecz utworzenia korytarza pomocy humanitarnej z  Polski i innych państw Unii Europejskiej;
  • budowanie szerokiej koalicji lubelskich środowisk biznesowych, pozarządowych,  kościelnych, akademickich,  administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji publicznych w celu zwielokrotnienia efektów udzielanej pomocy humanitarnej i rozwojowej.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ