EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


12.06.2015 r., LUBLIN Wizyta studyjna wolontariuszy z Brześcia w Lublinie EDS-FNS

W dniach 14-18 czerwca br. gościmy grupę 15 młodych liderów z obwodu brzeskiego na Białorusi, laureatów akademii wolontariatu „Be Volunteer” prowadzonej przez naszą partnerską organizację Dziedzicz z Brześcia.

Uczestnicy akademii przez prawie rok zdobywali konkretne kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy społecznej i pracy w organizacjach pozarządowych na Białorusi. W sposób szczególny uczyli się jak pracować z wolontariuszami, jak ich motywować do pracy i jak nagradzać. Zorganizowali targi wolontariatu w Brześciu i zapoznali mieszkańców z ofertą NGO’sów działających w tym mieście.

Pod czas wizyty studyjnej w Lublinie uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z doświadczeniami i działalnością polskiego sektora NGO oraz w sposób szczególny poznają jak funkcjonuje wolontariat w Polsce. Wśród organizacji prezentowanych w Lublinie będą przedstawiciele różnych sektorów  i kierunków działalności: organizacje kulturalne, społeczne, zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, integrujące seniorów oraz zapewniających wsparcie dla dzieci z ubogich rodzin.

W czasie wizyty Białorusini odwiedzą najaktywniejsze lubelskie organizacje pozarządowe:

  • naszą Fundację
  • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin
  • Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo
  • Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
  • Centrum Wolontariatu
  • Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
  • Ośrodek Rozwoju Wolontariatu Projektor
  • Fundację Kultury Duchowej Pogranicza
  • Fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa
  • Punkt Konsultacyjny Erasmus +