EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


12.06.2015 r., LUBLIN Wizyta studyjna wolontariuszy z Brześcia w Lublinie EDS-FNS

W dniach 14-18 czerwca br. gościmy grupę 15 młodych liderów z obwodu brzeskiego na Białorusi, laureatów akademii wolontariatu „Be Volunteer” prowadzonej przez naszą partnerską organizację Dziedzicz z Brześcia.

Uczestnicy akademii przez prawie rok zdobywali konkretne kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy społecznej i pracy w organizacjach pozarządowych na Białorusi. W sposób szczególny uczyli się jak pracować z wolontariuszami, jak ich motywować do pracy i jak nagradzać. Zorganizowali targi wolontariatu w Brześciu i zapoznali mieszkańców z ofertą NGO’sów działających w tym mieście.

Pod czas wizyty studyjnej w Lublinie uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z doświadczeniami i działalnością polskiego sektora NGO oraz w sposób szczególny poznają jak funkcjonuje wolontariat w Polsce. Wśród organizacji prezentowanych w Lublinie będą przedstawiciele różnych sektorów  i kierunków działalności: organizacje kulturalne, społeczne, zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, integrujące seniorów oraz zapewniających wsparcie dla dzieci z ubogich rodzin.

W czasie wizyty Białorusini odwiedzą najaktywniejsze lubelskie organizacje pozarządowe:

  • naszą Fundację
  • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin
  • Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo
  • Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
  • Centrum Wolontariatu
  • Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
  • Ośrodek Rozwoju Wolontariatu Projektor
  • Fundację Kultury Duchowej Pogranicza
  • Fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa
  • Punkt Konsultacyjny Erasmus + 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ