EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


10.06.2015 r., LUBLIN Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej RODM Lublin


Zapraszamy do zgłaszania projektów transgranicznych na Konkurs, organizowany przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 2015.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Głównym celem Konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym. W konkursie zostanie przyznana jedna główna nagroda w każdej z siedmiu kategorii (dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, turystyka, edukacja, ochrona środowiska, dziedzictwo) oraz wyróżnienia. Nagrodzone projekty będą prezentowane podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym.

Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać poprzez formularz umieszczony na stronie
http://kongres.lublin.eu/o-konkursie


Termin wysyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2015 r