EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


22.05.2015 r., Lublin System dualny w kształceniu zawodowym a przedsiębiorczość młodzieży Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Jak funkcjonuje system dualny w kształceniu zawodowym?
Jak w praktyce wygląda współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami?
Jak działa kształcenie dualne w rzemiośle?
Jaką rolę odgrywają partnerzy społeczni na rzecz wdrożenia w Polsce systemu dualnego?

O tym wszystkim będziemy rozmawiali w czasie konferencji "System dualny w kształceniu zawodowym a przedsiębiorczość młodzieży", która odbędzie się 29 maja br. w godzinach 10:00 - 13:00 w Hotelu Europa, Sala Belweder.

Konferencja skierowana jest ona do przedstawicieli szkół, związków zawodowych i organizacji pracowniczych z Polski i państw Europy Środkowej (Austria, Litwa, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia), w sposób szczególny do osób zajmujących się edukacją i kształceniem zawodowym.

Odbywa się ona na kanwie międzynarodowego seminarium w dniach 28-31 maja w Nasutowie pod Lublinem w ramach europejskiego cyklu seminariów Europejskiego Centrum ds. Pracobiorców EZA.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy. Osoby chętne wziąć udział w konferencji proszone są o potwierdzenie przybycia do dnia 28 maja br. wyłącznie pod numerem telefonu 81 534 61 91 lub e-mailem: eds@eds-fundacja.pl


Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej