EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


20.04.2015 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Promocja książki pt.
„Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny”.
RODM Lublin

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Instytut Historii Sztuki KUL oraz Wydawnictwo Agora mają zaszczyt zaprosić na debatę poświęconą odzyskiwaniu przez polskich dyplomatów zaginionych dzieł sztuki. Debata odbędzie się w dniu 20.04.2014 r. o godzinie 17.00 w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w sali nr 110.

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana książka Moniki Kuhnke i Włodzimierza Kalickiego, pt.  „Uprowadzenie Madonny. Sztuka zagrabiona”. Dyskusję poprowadzi dr hab. Irena Rolska, prof. KUL- Kierownik Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL. Spotkanie rozpocznie dr hab. Krzysztof Gombin krótkim wystąpieniem pt. „Wokół zbiorów polskich Edwarda Chwalewika”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym spotkaniu.


plakat