EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2015 ROKU


17.04.2015 r., Lublin Fundusze Europejskie 2014-2020
w zasięgu ręki!
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w jednodniowych szkoleniach z zakresu Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowej 2014 – 2020 przedstawicieli:

- jednostek sektora zdrowia w dniu 16.05.2015 r.
-  przedsiębiorstw w dniu 23.05.2015 r.
- JST w dniu 30.05.2015 r.
w Ośrodku Szkoleniowym w Nasutowie (Nasutów 98A).

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020 oraz przygotowanie do samodzielnego wypełniania wniosków aplikacyjnych.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej: obszary tematyczne projektów możliwych do realizacji, zasady finansowania i wyboru projektów oraz nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy.

Program szkolenia:

09.30-11.00 Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020  - obszary tematyczne i źródła finansowania
11.00-12.30 Zasady sporządzania i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych
12.45-14.15 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w praktyce

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać e-mailem na adres:
a.gawlik@eds-fundacja.pl
lub faxem: 081  534 61 92. 

Ilość miejsc ograniczona – o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt szkolenia: 300 PLN (w cenie szkolenia poczęstunek oraz materiały szkoleniowe).

Więcej informacji: Agata Dziubińska-Gawlik  tel. 727 400 871

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!

DO POBRANIA - załączniki:

Formularz zgłoszeniowy dla jednostek sektora zdrowia
Formularz zgłoszeniowy  dla przedsiębiorstw
Formularz Zgłoszeniowy dla JST