EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2015 ROKU


17.03.2015 r., Gdańsk Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw serdecznie Państwa do udziału w międzynarodowym projekcie pn. „Świat pracy 2020 – zagrożenia dla zdrowia psychospołecznego w ujęciu europejskim. Efektywne instrumenty salutogenezy w MŚP opieki zdrowotnej nad osobami starszymi”.

Projekt skierowany jest do pracowników domów pomocy społecznej (dziennych i całodobowych), ośrodków wspierających osoby starsze oraz wszelkich instytucji świadczących specjalistyczne usługi  opiekuńcze nad seniorami. 

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest ustalenie przyczyn stresu pracowniczego oraz opracowanie długoterminowych rozwiązań, które mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia psychicznego osób zajmujących się opieką geriatryczną. Zainteresowani uczestnictwem przejdą przez specjalny program edukacyjny oraz dwa zagraniczne kursy szkoleniowe.   

Partnerami projektu są :
Neu –Breuning Haus (Niemcy), Europejskie Centrum Pytań Pracowniczych (EZA),
ETÖK (Estonia),  AWO Pflege Schleswig-Holstein gGmbH (Niemcy), PROIS-NV (Rumunia).

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu (58) 300 00 87,
bądź wizytę w naszym biurze przy ulicy Szerokiej 80/81 w Gdańsku.