EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2015 ROKU


25.02.2015 r., Gdańsk Od przeszłości do współczesności
– spotkania autorskie w Gdańsku
RODM Gdańsk

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku we współracy z Rumuńskim Instytutem Kultury w Warszawie, Wydawnictwami Amaltea i Atut oraz Europejskim Centrum Solidarności  zorganizował spotkanie autorskie z jednym z najbardziej poczytych rumuńskich pisarzy – Lucianem Danem Teodorovici.

Wizyta w Gdańsku odbyła się w ramach trasy promocyjnej książki „Matei Brunul”. Powieść uznana została za publikację roku 2011 przez wiodące czasopisma branżowe w Rumunii. Portal Nagrody literackiej umieścił ją zaś na liście dziesięciu książek z Europy Środkowej i Wschodniej, na które należy zwrócić uwagę. 

Podczas spotkania poruszano kwestie relacji pomiędzy jednostką, społeczeństwem a państwem totaliarnym. Odwołując się do losów tytułowego bohatera,  rozmawiano o walce w obronie rozumu oraz prawie do zrozumienia prawdy, co w Gdańsku miało też znaczenie symboliczne.

Prowadzenie: Elżbieta Żukowska
Tłumaczenie: Radosława Janowska-Lascar