EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2015 ROKU


24.02.2015 r., LUBLIN Kurs dla młodych europejskich liderów organizacji pracowników Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 1-6 luty 2015 roku w Nasutowie odbyło się szkolenie dla 30 młodych liderów organizacji pracowniczych pochodzących z Polski i z Hiszpanii.

W czasie szkolenia poruszane były między innymi takie tematy jak: wartość pracy oraz solidarności i sprawiedliwości społecznej, pozyskiwanie i motywowanie członków związków zawodowych oraz przywództwo w związkach zawodowych. Młodzi liderzy mieli okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz nabycia nowych kompetencji dzięki zaproponowanym im modułom szkoleniowym.