EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


22.12.2014 r., Lublin Zaproszenie na wyjazdowe szkolenie dla wolontariuszy naszej Fundacji i osób chcących dołączyć do naszego zespołu Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W styczniu 2015 roku otwieramy na nowo program dla wolontariuszy i wszystkich tych, którzy chcą się angażować w pracę Fundacji, a jednocześnie rozwijać się razem z nami i dzięki naszym programom. Pierwsze takie szkolenie planujemy w naszym ośrodku w Domu Nasutów.


Będzie to szkolenie z komunikacji i autoprezentacji ze świetnym i doświadczonym trenerem, dziennikarzem i radiowcem, a obecnie członkiem zarządu Fundacji i Prezesem Domu Nasutów Sergiuszem Kieruzelem. Ponadto zorganizujemy sesję integracyjną, przedstawimy kalendarz działań i możliwości angażowania wolontariuszy w pracę Fundacji. Wszystkich obecnych powita Prezes Fundacji Anna Moskwa.

Czy chcesz zaangażować się w wolontariat w naszej Fundacji, a jednocześnie przystąpić do rozwojowego programu młodzieżowego?

Jeśli jesteś osobą:

  • młodą, ambitną, kreatywną i komunikatywną
  • studiujesz lub uczysz się w Lublinie
  • masz hobby i chciałabyś/chciałbyś zainteresować nim innych
  • interesujesz się tematami społecznymi, ekonomicznymi, sprawami międzynarodowymi
  • lubisz i chcesz pracować z ludźmi


nasz program jest dla Ciebie. Włącz się, poświęć trochę czasu na działania społeczne i obywatelskie. Gwarantujemy Ci udział w interesujących wydarzeniach, pracę w zespole ludzi kreatywnych i ambitnych, możliwość zdobycia doświadczenia niezbędnego na rynku pracy, możliwość pracy w środowisku międzynarodowym, możliwość wyjazdów na seminaria i szkolenia zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Program szkolenia i spotkania integracyjnego
dla wolontariuszy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw,
Dom Nasutów 9-10.01.2015

Piątek, 9 stycznia 2015

13:00 Wyjazd do Nasutowa. Miejsce zbiórki Plac Wolności w Lublinie.
13:30 Obiad
14:00 Czym jest Fundacja Nowy Staw? - powitanie przez Prezes Fundacji Annę Moskwę.
14:30 Poznajmy się - sesja integracyjna.
15:30 Prezentacja działań Fundacji i możliwości włączenia się w nasze działania. Jak mogę angażować się jako wolontariusz? Czego Fundacja oczekuje ode mnie? Jakie są moje oczekiwania wobec Fundacji?
16:30 Przerwa
17:00 Warsztat szkoleniowy – autoprezentacja
19:00 Kolacja
20:00 Niespodzianka

Sobota, 10 stycznia 2015

8:00 Śniadanie
9:00 Warsztat szkoleniowy – autoprezentacja i skuteczna komunikacja
11:00 Przerwa
11:30 Jak wygląda praca w zespole projektowym? Omówienie zasad współpracy przy przygotowywaniu projektów młodzieżowych.
12:30 Chcę się włączyć - przedstawienie kalendarza wydarzeń do końca czerwca 2015 roku. Wolontariusze mają możliwość zapisania się do poszczególnych zespołów projektowych.
13:00 Gdzie jest Dworek Rządcy? - krótka historia Domu Nasutów i Fundacji. Ciekawostki związane z Fundacją. Zwiedzanie ośrodka.
14:00 Obiad
15:00 Powrót do Lublina na Plac Wolności.