EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


03.11.2014 r., Lublin Misja Gospodarcza Tureckich przedsiębiorców w Lublinie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

W minionym tygodniu Lublin stał się miejscem spotkania oraz debaty przedsiębiorców i dyplomatów z Turcji z przedsiębiorcami z Lubelszczyzny.

Wspomniane wydarzenie odbyło się w dniu 30.10.2014 r. w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego S.A. Debata została zorganizowana w ramach przyjazdowej misji gospodarczej zrealizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez Lubelskie Centrum Consultingu s. z o. o. we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Lublinie. Partnerem Izby w przygotowaniu spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

powiekszeniepowiekszenie

Głównym celem zrealizowanego przedsięwzięcia było nawiązanie kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami tureckimi a ich odpowiednikami z Lubelszczyzny. Spotkanie otworzył Pan Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Pan Artur Habza, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pan Dyrektor wyraził wolę wspierania współpracy handlowej i prowadzenie dialogu dla współpracy pomiędzy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a tureckimi przedsiębiorcami. Podkreślił, że partnerstwo jest kluczem do owocnego współdziałania, które w przypadku lubelskich i tureckich przedsiębiorców miałoby szczególne znaczenie w dziedzinie nauki, przemysłu maszynowego oraz przetwórczego. Pan Dyrektor zapewnił także, iż Urząd Marszałkowski dąży do zniwelowania ewentualnych barier, na jakie mogą napotkać przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniu. Swoje wystąpienie zakończył życzeniem, aby Turcja stała się istotnym partnerem gospodarczym dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Następnie Jej Ekscelencja Melike Ersoy Yüksel, Konsul Honorowa Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji przedstawiła potencjał gospodarczy miasta i prowincji Gaziantep, położonej na południu Turcji oraz zaprezentowała przybyłych gości z Turcji. W dalszej Pani Marta Smulkowska, Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawiła uczestników spotkania ze strony polskiej.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Ważną częścią spotkania była również prezentacja potencjału gospodarczego oraz badawczo-rozwojowego województwa lubelskiego. Temat ten poruszyła Pani Ilona Dąbrowska, Broker Innowacji z Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. Z kolei Pani Barbara Sokolnicka z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Lublinie (COIE), przybliżyła zadania i cele jakie realizuje reprezentowana przez nią instytucja.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Po przerwie na lunch, który również był okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, przyszedł czas na spotkania Business-to-Business. Lubelscy i tureccy przedsiębiorcy mieli możliwość rozmów na temat prowadzonej przez siebie działalności oraz potencjalnych form współpracy. Spotkania B2B były szansą na wymianę doświadczeń oraz poznanie ofert przedsiębiorstw prowadzonych przez uczestników spotkania. Na specjalnie przygotowanej na tę okoliczność wystawie goście z Turcji mogli skosztować produkty i potrawy wytwarzane na terenie naszego województwa. Wizytę zakończyła uroczysta kolacja, na której Dyrektor Artur Habza wręczył naszym gościom okolicznościowe monety wydane przez Narodowy Bank Polski w związku 600-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją.

rodm
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ