EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


29.10.2014 r., Lublin Kompetencje społeczne szansą na sukces na rynku pracy Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy

Dlaczego wielu absolwentów szkół zawodowych ma kłopoty z odnalezieniem się na rynku pracy? Brakuje im kompetencji personalnych i społecznych takich jak umiejętność komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, wyrażania swojego zdania, umiejętności podejmowania decyzji czy też umiejętności pracy w zespole. Jak temu zapobiec? Kształtować te kompetencje i rozwijać potencjał młodych osób, jeszcze w szkole.

Odpowiedzią na ten problem jest opracowany i wydany przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego program szkoleniowy zawierający innowacyjne scenariusze zajęć oraz grę multimedialną ,,Mój Mount Everest”. Prezentacja tego programu odbędzie się podczas konferencji Kompetencje personalne, społeczne i umiejętność organizowania pracy małych zespołów drogą do sukcesu zawodowego” w dniu 18 listopada 2014 roku.

Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia  w zawodach, stanowią wsparcie dla nauczycieli zawodu, przedsiębiorczości, wychowawców,  pedagogów, psychologów, doradców zawodowych.

W spotkaniu bierze udział grupa dyrektorów i nauczycieli  lubelskich szkół średnich, poradni psychologiczno-pedagogicznych i instytucji wspomagających wejście młodych ludzi na rynek pracy  w Polsce oraz grupa dyrektorów  i nauczycieli (20 osób)  z Ukrainy. Będą także obecni uczniowie z Ukrainy, którzy brali udział w seminariach testujących opracowane narzędzia.

Wykład na temat kompetencji społecznych i ich znaczenia w rozwoju zawodowym wygłosi Małgorzata Sitarczyk: psycholog, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii i  Innowacji w Lublinie. W czasie konferencji odbędzie się także prezentacja pozyskania funduszy europejskich na kształcenie i szkolenia zawodowe, między innymi z programu Erasmus +.DO POBRANIA:


Konferencja  organizowana jest w ramach projektu:
Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy

realizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw,
mikroprojekt Kompetencje młodzieży realizowany przez
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.