EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


21.10.2014 r., Lublin Spotkanie poświęcone karierze młodych w organizacjach międzynarodowych RODM Lublin

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie w partnerstwie z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) zorganizował spotkanie dotyczące planowania kariery młodych Polaków w organizacjach międzynarodowych.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Spotkanie odbyło się w dniu 21.10.2014 r. na Wydziale Politologii UMCS. Poprowadziła je Pani Iwona Wojtczak, Naczelnik Biura Dyrektora Politycznego Wydziału ds. Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem spotkania było zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania możliwości zatrudnienia w prestiżowych i dających możliwość awansu organizacjach międzynarodowych.

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie

Pani Naczelnik podkreślała, że młodzież musi jeszcze na etapie studiów wykazywać aktywność i poszerzać swoje horyzonty także poza zajęciami na uczelni. Tego typu działania można realizować m.in. w organizacjach studenckich, czy organizacjach pozarządowych. Czas studiów to okres, w którym przyszli pracownicy powinni zgromadzić wiedzę umożliwiającą im na lepszy start w przyszłą karierę zawodową. Nasz gość z Ministerstwa podkreślał także rolę jaką odgrywa znajomość języków obcych. Jest to umiejętność, która często decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata na dane stanowisko

powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie