EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


10.10.2014 r., Lublin XIV Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich RODM Lublin, EUROPE DIRECT Lublin

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół województwa lubelskiego do udziału w XIV Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się w dniu 17 października 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Tegoroczny Zjazd będzie poświęcony dziesiątej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem spotkania będzie edukacja młodzieży zrzeszonej w Szkolnych Klubach Europejskich, a także w klasach europejskich w wyżej wymienionym obszarze oraz zaprezentowanie możliwości programu Erasmus+ skierowanego do ludzi młodych.

Ponadto chcemy zachęcić dzieci i młodzież i do poszerzania wiedzy na temat możliwości, jakie daje obywatelom Unia Europejska oraz zachęcić młodych ludzi do większej aktywności. W tym celu Zjazd odwiedzą młodzi obcokrajowcy oraz przedstawiciele organizacji, które realizują ciekawe inicjatywy dla dzieci i młodzieży.

Dla uczestników Zjazdu przewidzieliśmy szereg konkursów na temat Unii Europejskiej.

W celu przygotowania się do konkursów zachęcamy do zapoznania się z następującymi stronami internetowymi:

www.nbportal.pl/pl/np/euro
www.polskawue.gov.pl/Instytucje,UE,21.html

Do udziału w Zjeździe zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:

• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15 października 2014 r. pod adresem e-mail: rodm@rodm-lublin.pl Formularz można także wysłać faxem na numer 81 534 61 92 lub przynieść osobiście do naszego biura, które mieści się na ul. Przechodniej 4 w Lublinie (Pałac Parysów, II piętro).

Organizatorami
XIV Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są:

    • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
    • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin oraz
    • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Patronat nad Zjazdem objął Pan Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski oraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 81 534 61 91
lub pod adresem e-mail: rodm@rodm-lublin.pl. Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski


DO POBRANIA:

 


EDS-FNS

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ