EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


28.07.2014 r., Lublin Już 2 września -
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Tematyka tegorocznego IX Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach tematycznych: bezpieczeństwo międzynarodowe, przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej, Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, zarządzanie biznesem, problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym, liderstwo oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Więcej w witrynie Forum

PARTNERZY FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓW