EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


17.07.2014 r., Lublin Szkolenie „Unchain Human Rights” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
uhr

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie
zaprasza na szkolenie „Unchain Human Rights”.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą (zawodowo, woluntarystycznie)  Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy na temat praw człowieka oraz praktyczne jej zastosowanie w pracy z młodymi ludźmi z wykorzystaniem metod warsztatowych.

Projekt szkolenia ma na celu wymianę informacji i doświadczeń
dotyczących praw człowieka również w aspekcie międzynarodowym.

W szkoleniu uczestniczyć będą młodzi ludzie w wieku 18-35
z Polski, Turcji, Hiszpanii, Portugalii oraz Rumunii.

Szkolenie odbywać się będzie w Nasutowie (k/Lublina) w dniach 18.08.-24.08.2014.
Koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia oraz zakwaterowania w pełni pokrywają organizatorzy szkolenia.
Warunkiem uczestnictwa jest doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Zapraszamy! 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
na adres mailowy:  a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
wpisując w temacie maila „Zgłoszenie do udziału w szkoleniu”.
Prosimy załączyć CV.