EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


7.07.2014 r., Lublin Wizyta deputowanych z Landtagu Nadrenii Północnej Westfalii Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

rodm

Deputowani z Landtagu Nadrenii Północnej Westfalii, w drodze na Ukrainę, postanowili odwiedzić Lublin. Na prośbę Ambasady Niemiec w Warszawie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, wspólnie z Konsulatem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, włączył się w organizację wspomnianej wizyty.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Parlamentarzyści z Niemiec, należący do grupy parlamentarnej Polska – Nadrenia Północna Westfalia, najpierw odwiedzili Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Tam spotkali się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim, Małgorzatą Błaszczyk-Osik - Kierownik Oddziału Współpracy Regionalnej i Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego oraz z Barbarą Sokolnicką i Aleksandrem Czechowskim z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, działającym przy Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania Marszałek podkreślił podobieństwa między regionami (przygraniczne położenie, ważny udział rolnictwa w funkcjonowaniu regionów itp.).

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Ponadto poruszono kwestie związane z Ukrainą. Marszałek zapewnił gości, że pomimo obecnej trudnej sytuacji na wschodzie tego kraju, współpraca z Ukrainą będzie nadal kontynuowana. Spora część spotkania była poświęcona także energetyce, m.in. złożom gazu łupkowego na Lubelszczyźnie oraz budowie nowej kopalni węgla pod Chełmem. Pod koniec spotkania w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zaprezentowali najważniejsze atuty gospodarcze naszego regionu, do których należą m.in. lotnisko, uzbrojone tereny w strefach ekonomicznych, nowo budowane drogi oraz kolej szeroko torowa. Parlamentarzyści mieli wiele pytań do gospodarzy spotkania, dotyczących m.in. rozwoju sieci szerokopasmowego internetu, ułatwień dla przedsiębiorców, czy struktury gospodarstw rolnych w naszym województwie.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Gości z Niemiec przyjął także Zastępca Prezydenta ds. Zarządzania Miastem Grzegorz Siemiński. Na wstępie Włodarz Miasta zwrócił uwagę na wieloletnią współpracę z miastami partnerskimi min. Muenster. W dalszej części spotkania Prezydent opowiedział o zmianach jakie zaszły w Lublinie dzięki funduszom europejskim oraz o kluczowych inwestycjach jak np. rozbudowa infrastruktury sportowej w naszym mieście.

Kolejnym elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. Parlamentarzyści szczegółowo pytali o działalność wymienionych podmiotów, pozyskiwanie środków na ich działalność oraz możliwości współpracy. Zagranicznych gości przyjęły również władze Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Muenster, czyli Marta Jędrych oraz dr Wieńczysław Niemirowski. Po zakończeniu serii spotkań parlamentarzyści zwiedzili najciekawsze zakątki Lublina, m.in. Zamek Lubelski, Stare Miasto, Trybunał Koronny, Bazylikę oo. Dominikanów oraz Archikatedrę Lubelską. W czasie wizyty goście z Niemiec złożyli też kwiaty w Muzeum na Majdanku.


rodm