EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


7-14 lipca 2014 Media camp Lublin Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy do uczestnictwa w polsko – białorusko – mołdawsko – niemieckich warsztatach medialnych, które odbędą się na początku lipca w Nasutowie koło Lublina. Warsztaty skierowane są do osób interesujących się dziennikarstwem i sprawami międzynarodowymi, a także do przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W warsztatach wezmą udział następujące grupy uczestników:

  • Polska – 5 osób
  • Białoruś – 5 osób
  • Mołdawia – 5 osób
  • Niemcy – 2 osoby

Zakres warsztatów (48 godzin szkoleniowych):

  • szkolenie z zakresu dziennikarstwa internetowego i cross-media (jak pisać do internetu, podstawowe gatunki dziennikarstwa internetowego, zasada hipertekstu, praca dziennikarza redakcji online, podstawy prawa prasowego)
  • szkolenie z dziennikarstwa wideo i szkolenie radiowe
  • szkolenie z podstaw retoryki i erystyki oraz sztuki debatowania
  • prezentacje tematyczne i dyskusje, spotkania z gośćmi m.in. na temat Partnerstwa Wschodniego, korzyści wynikających z członkostwa Polski w UE
  • debata Pro-Contra transmitowana na żywo do internetu

Formularz zgłoszeniowy on-line


powiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

 

Organizator: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Organizator zapewnia program pobytu w Polsce, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Nasutów (Nasutów 98A, 21-025 Niemce, www.nasutow.pl).

  
Warsztaty odbywają się w ramach projektu "Oczami młodych" współfinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Założeniem projektu jest zbudowanie sieci współpracy w czworokącie Niemcy - Polska – Białoruś – Mołdawia oraz rozwój debaty publicznej na tematy związane ze wschodnim wymiarem Unii Europejskiej, ideą Partnerstwa Wschodniego oraz przyszłością integracji europejskiej. W debacie tej potrzeba wizji, opinii  i stanowiska młodego pokolenia. Potrzeba zapoznania się, wzajemnego zrozumienia, poznania kultury sąsiada. Potrzeba wymiany opinii, wspólnych dyskusji i spojrzenia na współczesne problemy z innej perspektywy.


Projekt finansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.