EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


26 maja 2014 Debata na temat integracji społecznej cudzoziemców w Lublinie RODM Lublin

FEML

Lublin jest miastem z długimi tradycjami wielokulturowymi.
Czy w związku z tym jest też miastem tolerancyjnym i przyjaznym dla cudzoziemców?

Na to i inne pytania próbowali odpowiedzieć przedstawiciele lubelskich mediów, mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Lublinie, organizacji pozarządowych, a także osoby reprezentujące Urząd Miasta Lublin i miejskie instytucje zajmujące się tematyką cudzoziemców, migrantów oraz tematem wielokulturowości.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Wspomniane przedsięwzięcie odbyło się w dniu 26.05.2014 r. w Centrum Kultury w Lublinie. W spotkaniu udział wzięli m.in. imam Nidal Abu Tabaq z Ligi Muzulmańskiej Oddział w Lublinie, Datti Adamu z Towarzystwa Nigeryjskiego, Nastia Kinzerska z Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Kateryna Potigajlo z Urzędu Miasta Lublin, Violetta Kędzierska z Ośrodka ds. Cudzoziemców w Lublinie, a także dziennikarze z lubelskich redakcji.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Podczas debaty poruszono także temat dotyczący obrazu cudzoziemców przedstawianego w mediach, sposobu informacji o cudzoziemcach i migrantach oraz tego jak wspomniane media wpływają na ich integrację społeczną w kraju przyjmującym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Lublin jest w czołówce miast wybieranych przez obcokrajowców jako miejsce studiów. W związku z tym zaproszeni goście poruszyli również kwestię studentów z innych państw i ich dalszych losów po zakończeniu edukacji z naszym mieście. Duże zainteresowanie studiami w Polsce, w tym w Lublinie, nie jest tożsame z chęcią pozostania wspomnianych osób w naszym kraju po ich zakończeniu. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad przyczynami takiego stanu rzeczy i możliwościami jego zmiany.

Śniadanie prasowe połączone z debatą jest działaniem w ramach projektu ImpleMentoring - City-to-city support for migrant integration, którego celem jest poprawa społecznej percepcji migracji i wielokulturowości oraz umożliwienie miastom europejskim, w szczególności z państw członkowskich z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, zniwelowanie braków w polityce i praktyce integracji migrantów. Projekt ten jest realizowany przez sieć miast europejskich EUROCITIES, natomiast w Lublinie przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

loga

loga loga

rodm