EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


26 maja 2014 Ruszyła rekrutacja na IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu. Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

FEML

Zapraszamy do udziału w IX Forum Ekonomicznym Młodych Liderów,
które odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu. 


Ponad 350 młodych liderów z 42 państw Europy spotyka się w Polsce, aby tworzyć pomysły dla jej przyszłości. Temu służą organizowane od 9 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych działaniach. To one mają w przyszłości generować zmianę. To tu kształcą się przyszłe elity.

IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 roku w Nowym Sączu. Tematyka tegorocznego Forum będzie koncertowała się na następujących obszarach tematycznych: bezpieczeństwo międzynarodowe, przyszłość Europy i przestrzeni euroatlantyckiej, Europa i świat w obliczu wydarzeń na Ukrainie, wzrost gospodarczy, przedsiębiorczość młodych, zarządzanie biznesem, problemy demograficzne w Polsce i Europie w aspekcie społeczno-gospodarczym, liderstwo oraz rola i zadania dla młodego pokolenia we współczesnym świecie.

Do udziału w Forum zapraszamy szefów organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w języku angielskim w terminie do 20 czerwca  br.
Zainteresowane osoby będą proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.:
http://www.forum-leaders.eu/2014/application_form.php


ORGANIZATORZY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Instytut Studiów Wschodnich
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

http://www.forum-leaders.eu/forum/organizacja.php


ISTOTNE INFORMACJE

Opłata za udział :

Osoby zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w IX Forum Ekonomicznym Młodych Liderów wnoszą opłatę rekrutacyjną. Osoby zakwalifikowane przez Organizatora z dofinansowaniem kosztów uczestnictwa (w tym zakwaterowania i wyżywienia), wnoszą opłatę uczestnictwa w wysokości 160 zł. Dla osób, które nie otrzymają dofinansowania opłata uczestnictwa w Forum wynosi 600zł. Ze względu na ograniczenia finansowe Organizator zapewnia pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia jedynie dla części uczestników.

Zastrzeżenie: Opłaty za uczestnictwo nie ponoszą uczestnicy Forum, którzy są uczestnikami polskich i międzynarodowych programów grantowych organizowanych przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw. Uczestnikom z Polski organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Kryteria uczestnictwa :

Podstawowym kryterium jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, obywatelskim, społecznym lub gospodarczym w organizacji pozarządowej bądź instytucji/organizacji. Jeżeli kandydaci spełnią te wymagania ocenimy ich: doświadczenie w pracy w obszarach obywatelskich, politycznych i gospodarczych, dodatkowe doświadczenie zdobyte na różnych kursach i seminariach oraz obecne zaangażowanie w organizacjach pozarządowych politycznych, społecznych, obywatelskich i innych organizacjach itp.

Głównym celem Forum jest stworzenie zróżnicowanej grupy osób o różnej kulturze, pochodzeniu, języku, aby to wydarzenie stało się miejscem wymiany różnych doświadczeń i idei, dlatego też prosimy o nominowanie tylko jednego kandydata z danej organizacji. Planujemy, że z regionów oraz krajów o znacząco mniejszej ilości zgłoszonych kandydatów, przyjmiemy więcej niż jednego uczestnika z jednej organizacji.

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt : forum@forum-leaders.eu