EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


21 maja 2014 Śniadanie prasowe i debata
na temat integracji społecznej cudzoziemców i migrantów w Lublinie
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

chts

Czy Lublin jest gotowy na scenariusz, w którym musimy przyjąć większą liczbę migrantów, co  w obliczu sytuacji na Ukrainie, wydaje się prawdopodobne? Czy jesteśmy na to gotowi jako miasto i jego mieszkańcy? Czy mamy wypracowane rozwiązania systemowe w tym zakresie? Jak jest  z wrażliwością społeczną i odbiorem cudzoziemców przez nasze społeczeństwo? Jaką rolę odgrywają w tej sprawie media? Czy określenie „Lublin wielokulturowy”, które przez wieki przynosiło naszemu miastu chlubę, jest jeszcze aktualne?

Serdecznie zapraszamy na śniadanie prasowe, które odbędzie się w poniedziałek 26 maja o godzinie 10:00 w Centrum Kultury w Lublinie, sala Oratorium na parterze przy ul. Peowiaków 12.

Podczas śniadania prasowego będziemy debatować o tym, jaki jest obraz cudzoziemców w mediach, w jaki sposób informują one o cudzoziemcach i migrantach, jak wpływają na ich integrację społeczną w społeczeństwie przyjmującym? Chcemy również podjąć temat, czy Lublin jest gotowy na przyjęcie większej grupy migrantów? Specjaliści i specjalistki w tej dziedzinie zaprezentują działania  i rozwiązania w tym zakresie, między innymi ułatwienia w Biurze Obsługi Mieszkańców, kampania Studiuj w Lublinie, projekt Lublin dla wszystkich i inne.

Śniadanie prasowe adresowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek lubelskich mediów, lubelskich mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacji pozarządowych. Wezmą w nim udział także osoby reprezentujące Urząd Miasta Lublin i miejskie instytucje zajmujące się tematyką cudzoziemców, migrantów oraz tematem wielokulturowości.

Śniadanie potrwa 60 minut. Następnie będzie możliwość indywidualnej rozmowy dziennikarzy   z osobami zajmującymi się problematyką integracji społecznej cudzoziemców i migrantów w Lublinie.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich,
niemniej jednak prosimy o potwierdzenie przybycia
drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 23 maja br. do godziny 18:00.

Osoba do kontaktu: Michał Wójcik,
e-mail:m.wojcik@eds-fundacja.pl
oraz tel. 504 590 086 lub 81 534 61 91.

Organizacje pozarządowe i instytucje biorące udział w spotkaniu mogą przynieść i wystawić swój rollup.

Termin: poniedziałek, 26 maja 2014, godzina 10:00
Miejsce: Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie

Śniadanie prasowe i debata jest działaniem w ramach projektu ImpleMentoring - City-to-city support for migrant integration, którego celem jest poprawa społecznej percepcji migracji i wielokulturowości oraz umożliwienie miastom europejskim, w szczególności z państw członkowskich z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, zniwelowanie braków w polityce i praktyce integracji migrantów. Projekt ten jest realizowany przez sieć miast europejskich EUROCITIES, natomiast w Lublinie przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

chts