EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


12 maja 2014 V Chrześcijański Tydzień Społeczny zakończony Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

chts

Zakończył się V Chrześcijański Tydzień Społeczny, którego tematem przewodnim było pytanie „Jaki rozwój Polski?”

W dniach 8-10 maja 2014 w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyły się dyskusje z szerokim gronem zaproszonych gości. W ramach programu Tygodnia odbyło się : 5 wystąpień, 3 wykłady, 6 panelów dyskusyjnych. Wysoki poziom debaty oraz obecność wielu znakomitych gości i prelegentów, pozwolił ukazać pluralizm odpowiedzi na postawione pytanie o rozwój naszej Ojczyzny.

chts chts chts chts
chts chts chts chts
chts chts chts chts
chts chts chts chts

Na zakończenie V Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego przywołano deklarację końcową z Wrocławia (2008 rok) :

(…) Zobowiązujemy się do kontynuowania idei Chrześcijańskich Tygodni Społecznych. Chcemy, by idea Tygodni na stałe wpisała się w debatę publiczną o Polsce, wyzwaniach Unii Europejskiej i współczesnego świata. Będziemy promować idee Tygodnia wśród naszych środowisk i społeczności lokalnych. Będziemy wspólnie zabierać głos w ważnych sprawach życia społecznego. (…)

V Chrześcijański Tydzień Społeczny zakończył się piknikiem rodzinnym w Nasutowie.

Szczegółowa relacja oraz zdjęcia znajdują się
w relacjach medialnych oraz
na stronie www.tydzienspoleczny.eu

chts