EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


29 kwietnia 2014 Rocznicowa Europejska Gra Miejska Informacja Europejska : RODM Lublin, Europe Direct Lublin

Z okazji Dnia Europy oraz X rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w dniu 9 maja 2014 r. zapraszamy uczniów szkół z województwa lubelskiego do udziału w Europejskiej Grze Miejskiej.

Gra odbędzie się w centrum Lublina. Jej uczestnicy będą mieli do wykonania 10 zadań. W tym celu drużyny będą musiały odwiedzić określone instytucje, odnaleźć odpowiedzi na zadane pytania oraz znaleźć obiekty sfinansowane z funduszy europejskich. Gra rozpocznie się o godz. 10.00 na europejskim stoisku informacyjnym pod Ratuszem przy Placu Łokietka w Lublinie, a zakończy się najpóźniej o godz. 12.00 w tym samym miejscu. W grze wezmą udział drużyny 5-osobowe pod opieką nauczyciela/opiekuna. Za ukończenie gry i dotarcie na metę z prawidłowymi odpowiedziami przewidziane są nagrody rzeczowe.

Więcej informacji można znaleźć w załączonym regulaminie oraz uzyskać pod numerem telefonu 81 534 61 91 (osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski, e-mail: a.skorski@rodm-lublin.pl).

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 6 maja 2014 roku do godz. 13.00 mailem na adres europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl lub faxem na numer 81 534 61 92. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszone drużyny powinny stawić się w punkcie startu o godz. 9.45

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu!


Organizatorami przedsięwzięcia są:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie,
Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz
Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.