EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


19 kwietnia 2014 „Droga do pracy” Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną dla uczestników ścieżką.

Większa część uczestników I edycji projektu jest w połowie staży zawodowych. Biorą udział w spotkaniach Grup Wsparcia, które odbywają się, co miesiąc. Spotkania grup wsparcia są też okazją do wymiany doświadczeń i uwag na temat realizowanych staży.

Uczestnicy II Edycji projektu w marcu zakończyli Warsztaty umiejętności społeczno – zawodowych. W kwietniu odbyło się szkolenie komputerowe w grupach średniozaawansowanych i zaawansowanych. Uczestnicy szkolenia Profesjonalny pracownik recepcji rozpoczynają 23 kwietnia szkolenie zawodowe, które przygotuje do odbycia stażu. Kolejne grupy szkolenia zawodowego rozpoczną się w maju.Szczegółowe informacja na stronie internetowej projektu
http://www.irp-fundacja.pl/drogadopracy

Osoba kontaktowa: Aneta Nowicka, Karolina Łozowska


Projekt „Droga do pracy” współfinansowany jest ze środków EFS.