EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


18 kwietnia 2014 "Bliżej Unii-podsumowanie 10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Ruszył projekt „Bliżej Unii-podsumowanie 10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej”. W ramach zadania zostanie uruchomiona strona internetowa za pomocą, której będzie można podzielić się swoimi refleksjami na temat dziesięciolecia naszego kraju w Unii Europejskiej.

Ponadto zostanie zrealizowany cykl szkoleń skierowanych do: studentów, uczniów, pracowników organizacji pozarządowych przedsiębiorców oraz seniorów. Mają one za zadanie pomóc tym grupom korzystać z funduszy unijnych adresowanych do tych grup, oraz zbilansować korzyści i straty, jakie dotknęły te środowiska w wyniku akcesji Polski w U.E.

WIĘCEJ : http://www.eds-fundacja.pl/10lat/index.phpProjekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


msz