EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


17 kwietnia 2014 Szkolenie z programu „Erasmus plus dla NGO” Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
Regionalny Ośrodkek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące nowego młodzieżowego programu Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 programu pt. „Erasmus plus”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.04.2014 r. (tj. w czwartek)
w godzinach 16.00 – 19.00,

w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw,
która mieści się przy ulicy Przechodniej 4 (II piętro).

 Podczas szkolenia osoby zainteresowane dowiedzą się:

 - czym jest program Erasmus+ Młodzież;
 - jakie są cele i priorytety Programu;
 - jakie zmiany zaszły w nowym Programie w porównaniu do jego poprzednika;
 - jakie możliwości daje Program młodym ludziom;
 - jak wygląda wniosek oraz budżet.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat nowego programu oraz przedstawienie możliwości realizacji działań w obszarze projektów młodzieżowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92)
lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl)
do dnia 23.04.2014 r. do godziny 12.00.

Ilość miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo
do dnia 23.04.2014 r.

Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
we współpracy Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie.


erasmus_plus

rodmPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ