EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


17 kwietnia 2014 Szkolenie z programu „Erasmus plus dla NGO” Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
Regionalny Ośrodkek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące nowego młodzieżowego programu Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 programu pt. „Erasmus plus”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.04.2014 r. (tj. w czwartek)
w godzinach 16.00 – 19.00,

w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw,
która mieści się przy ulicy Przechodniej 4 (II piętro).

 Podczas szkolenia osoby zainteresowane dowiedzą się:

 - czym jest program Erasmus+ Młodzież;
 - jakie są cele i priorytety Programu;
 - jakie zmiany zaszły w nowym Programie w porównaniu do jego poprzednika;
 - jakie możliwości daje Program młodym ludziom;
 - jak wygląda wniosek oraz budżet.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat nowego programu oraz przedstawienie możliwości realizacji działań w obszarze projektów młodzieżowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92)
lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl)
do dnia 23.04.2014 r. do godziny 12.00.

Ilość miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo
do dnia 23.04.2014 r.

Organizator nie zwraca kosztów podróży.

Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
we współpracy Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie.


erasmus_plus

rodm