EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


12 marzec 2014 Radom Spotkanie dla przedstawicieli radomskich NGO
„Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja Europejski Dom Spotkań – Nowy Staw wspólnie z Gminą miasta Radom w ramach projektu „Radom – siła współpracy” organizuje spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”.

Rekrutacja trwa od 28 lutego do 11 marca 2014 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca o godz.16.00 w sali nr 114
w Urzędzie Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30.

Zgłoszenie do udziału w spotkaniu prosimy przesłać na adres: ngo@eds-fundacja.pl

W zgłoszeniu prosimy podać:

1.Imię i Nazwisko
2.Nazwę reprezentowanej organizacji
3.Dane kontaktowe:
- Adres organizacji
- Telefon
- E-mail
4.Obszar działalności organizacji (np. kultura)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


„Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”.

Indeks jest syntetyczną miarą jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, uwzględniającą zarówno aspekty obiektywne (np. wykonywanie określonych działań wymaganych prawem, jak konkursy na zadania publiczne zlecane organizacjom) jak i subiektywne (np. opinie organizacji o samorządach z którymi współpracują, czy poziom zaufania).

Zastosowanie metody Lokalnego Indeksu Jakości pozwala wygenerować wyniki, które mogą mieć realny wpływ na działanie Państwa organizacji poprzez ocenę jakości współpracy NGO i Urzędu Miasta w Radomiu.

Chcemy by jak najwięcej organizacji miało wpływ na poprawę jakości współpracy z UM w Radomiu dlatego po spotkaniu powstanie raport, na podstawie którego opracowane zostaną wnioski pomagające w kolejnych etapach realizacji projektu – to jest przy opracowywaniu standardów współpracy z NGO w Radomiu, opracowaniu narzędzi konsultacyjnych, czy projektowaniu generatora wniosków projektowych.logo