EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2014 ROKU


12 marzec 2014 Radom Spotkanie dla przedstawicieli radomskich NGO
„Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja Europejski Dom Spotkań – Nowy Staw wspólnie z Gminą miasta Radom w ramach projektu „Radom – siła współpracy” organizuje spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”.

Rekrutacja trwa od 28 lutego do 11 marca 2014 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca o godz.16.00 w sali nr 114
w Urzędzie Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30.

Zgłoszenie do udziału w spotkaniu prosimy przesłać na adres: ngo@eds-fundacja.pl

W zgłoszeniu prosimy podać:

1.Imię i Nazwisko
2.Nazwę reprezentowanej organizacji
3.Dane kontaktowe:
- Adres organizacji
- Telefon
- E-mail
4.Obszar działalności organizacji (np. kultura)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


„Samoocena z użyciem Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”.

Indeks jest syntetyczną miarą jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, uwzględniającą zarówno aspekty obiektywne (np. wykonywanie określonych działań wymaganych prawem, jak konkursy na zadania publiczne zlecane organizacjom) jak i subiektywne (np. opinie organizacji o samorządach z którymi współpracują, czy poziom zaufania).

Zastosowanie metody Lokalnego Indeksu Jakości pozwala wygenerować wyniki, które mogą mieć realny wpływ na działanie Państwa organizacji poprzez ocenę jakości współpracy NGO i Urzędu Miasta w Radomiu.

Chcemy by jak najwięcej organizacji miało wpływ na poprawę jakości współpracy z UM w Radomiu dlatego po spotkaniu powstanie raport, na podstawie którego opracowane zostaną wnioski pomagające w kolejnych etapach realizacji projektu – to jest przy opracowywaniu standardów współpracy z NGO w Radomiu, opracowaniu narzędzi konsultacyjnych, czy projektowaniu generatora wniosków projektowych.logo
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ