EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


17.10.2013 Lublin Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: „Start do biznesu ” Instytut Rynku Pracy

1 maja rozpoczęliśmy realizację nowego projektu „Start do biznesu”. W projekcie biorą udział niepełnosprawne kobiety pozostające bez zatrudnienia z województwa lubelskiego zamieszkałe w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim, chcące założyć działalność gospodarczą.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują następujące wsparcie:

- indywidualne doradztwo i konsultacje
- szkolenia z podstaw przedsiębiorczości
- szkolenia specjalistyczne
- dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 36 osób
- wsparcie pomostowe

Więcej informacji na stronie www.irp-fundacja.pl

Kontakt: Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
tel. 81 536-10-96

Projekt „Start do biznesu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki