EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


17.10.2013 Warszawa Koniec projektu NGO Master Instytut Rynku Pracy

Już w tym miesiącu kończy się dwuletni projekt NGO Master dla organizacji pozarządowych. Mamy blisko 120 absolwentów kursu.

Ponad 120 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski wzięło udział w kursie szkoleniowym NGO Master, który odbywał się w Wrocławiu, Poniatowej oraz w Ciechanowie. W każdym z miast zostało zrealizowanych siedem weekendowych sesji szkoleniowych z zakresu fundraisingu, społecznej odpowiedzialności biznesu, promocji i marki, finansów, ewaluacji i monitoringu oraz seminarium dyplomowe, pod kątem świata NGO. W czasie sesji wyjazdowych uczestnicy kursu zdobyli kompetencje i wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania organizacją.

Uczestnicy opracowali nowe standardy dla organizacji, które reprezentowali, oraz stworzyli dokumenty, na podstawie których standardy zostaną przyjęte. Dzięki temu wykorzystali w praktyce nabytą wiedzę i stworzyli standardy, które usprawnią pracę ich organizacji.

Profesjonalni tutorzy w czasie indywidualnych i internetowych konsultacji tutoringowych czuwali nad odpowiednim opracowaniem standardów oraz ich właściwym wdrożeniem.

Uroczyste zakończenie kursu odbyło się 12.10.13 w Warszawie, Lublinie oraz Wrocławiu. W czasie tych uroczystych spotkań zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu oraz stosowne publikacje dot. NGO-sów.

Dodatkowo dla uczestników I edycji kursu, którzy już zakończyli udział w projekcie, zorganizowaliśmy dodatkowe sesje tutoringowe w Bolszewie (woj. pomorskie) oraz w Pułtusku (woj. mazowieckie). Była to odpowiedź na prośby uczestników, którzy chcieli jeszcze raz spotkać się z innymi uczestnikami projektu oraz doszkolić się z zakresu prawa, podatków oraz działalności gospodarczej w NGO oraz rozwinąć współpracę z innymi NGO-sami.

Przed nami już ostatnia sesja dodatkowa dla II i I edycji kursu NGO Master, która odbędzie się w dniach 25-27.10.2013 w Pułtusku.

Dzięki projektowi NGO Master przedstawiciele ponad 120 organizacji mogli poszerzyć swoją wiedzę, wprowadzić standardy do działalności sowich organizacji oraz poznać innych przedstawicieli trzeciego sektora z całej Polski.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, trenerom, tutorom, kadrze projektu i innych za zaangażowanie w projekt NGO Master!

Projekt “NGO Master” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.