EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


01.06 - 30.09.2013 Rzeszów Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”;
Szkolenia i staże zawodowe
Instytut Rynku Pracy

Trwają staże zawodowe dla uczestników I edycji projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego uczestnicy II edycji projektu rozpoczęli 6-miesięczny staż zawodowy.

Większość uczestników I edycji projektu skorzystało w czerwcu z możliwości przedłużenia 6-miesięcznego stażu zawodowego o kolejne 3 miesiące.

Od maja do końca czerwca 2013 roku uczestnicy II edycji projektu wzięli udział  w szkoleniach zawodowych z grafiki komputerowej lub administracyjno-biurowych  i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Następnie podpisywane były umowy stażowe i stypendialne.

28 sierpnia 2013 roku została podpisana ostatnia już umowa stażowa. Wszyscy uczestnicy II edycji rozpoczęli staż zawodowy u wybranych przez siebie pracodawców, podczas których nabędą praktyczne umiejętności wykonywania pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz związanych z grafiką komputerową.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli możemy stwierdzić, iż pracodawcy są zadowoleni ze stażystów.

Wrzesień to ostatni miesiąc staży dla tych uczestników I naboru, którzy przedłużyli staż zawodowy. Staże zawodowe dla uczestników II naboru trwają do końca lutego 2014 roku. Czterech uczestników projektu zostało zatrudnionych.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2012 r. do 28.02.2014 r.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
współfinansowany jest ze środków EFS.

Szczegółowe informacja na stronie internetowej projektu
http://www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2/index.php