EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


01.06 - 30.09.2013 Rzeszów Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”;
Szkolenia i staże zawodowe
Instytut Rynku Pracy

Trwają staże zawodowe dla uczestników I edycji projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego uczestnicy II edycji projektu rozpoczęli 6-miesięczny staż zawodowy.

Większość uczestników I edycji projektu skorzystało w czerwcu z możliwości przedłużenia 6-miesięcznego stażu zawodowego o kolejne 3 miesiące.

Od maja do końca czerwca 2013 roku uczestnicy II edycji projektu wzięli udział  w szkoleniach zawodowych z grafiki komputerowej lub administracyjno-biurowych  i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Następnie podpisywane były umowy stażowe i stypendialne.

28 sierpnia 2013 roku została podpisana ostatnia już umowa stażowa. Wszyscy uczestnicy II edycji rozpoczęli staż zawodowy u wybranych przez siebie pracodawców, podczas których nabędą praktyczne umiejętności wykonywania pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz związanych z grafiką komputerową.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli możemy stwierdzić, iż pracodawcy są zadowoleni ze stażystów.

Wrzesień to ostatni miesiąc staży dla tych uczestników I naboru, którzy przedłużyli staż zawodowy. Staże zawodowe dla uczestników II naboru trwają do końca lutego 2014 roku. Czterech uczestników projektu zostało zatrudnionych.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2012 r. do 28.02.2014 r.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
współfinansowany jest ze środków EFS.

Szczegółowe informacja na stronie internetowej projektu
http://www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2/index.php


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ