EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


2.10.2013. Lublin W Lublinie debatowano na temat Partnerstwa Wschodniego Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Tegoroczny Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej obfitował w szereg ciekawych wydarzeń. Jednym z nich była niewątpliwie debata pt. „Partnerstwo Wschodnie – społeczeństwo obywatelskie: współpraca, rozwój, wyzwania” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Debata odbyła się 2.10.2013 r. w Centrum Kultury w Lublinie. Uczestnikami spotkania byli: Marcin Żochowski (Naczelnik Wydziału Partnerstwa Wschodniego i polityki UE wobec Europy Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Kamil Wyszkowski (Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce) oraz Tomasz Różniak (Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw). W rolę moderatora wcielił się dr Tomasz Stępniewski z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, iż Partnerstwo Wschodnie stało się integralnym elementem polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Słowa te potwierdził Kamil Wyszkowski z UNDP zwracając uwagę na fakt, że „Niemcy dostrzegli, iż Partnerstwo Wschodnie wychodzi i dlatego należy się w nie włączyć”. Według niego warto przyglądać się także polityce Turcji, która próbuje wykorzystywać omawiany program do swoich celów. Tomasz Różniak z Fundacji Nowy Staw, odpowiadając na jedno z pytań z widowni, podkreślił wagę Partnerstwa Wschodniego i potrzebę jego kontynuowania. Zwrócił również uwagę na potrzebę budowy pewnego rodzaju kompatybilności pomiędzy państwami Partnerstwa, ponieważ każde z nich jest inne.

Debata była częścią Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbył się już po raz drugi. Kongres tworzy obszar do dialogu pomiędzy Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Organizatorami wydarzenia byli: Prezydent Miasta Lublin, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Dyrektor UNDP w Polsce. Partnerem przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

a